Peruspalveluministeri Rehulan tiedotustilaisuudesta poimittua

0

Päivystäviä sairaaloita ei ole vielä päätetty. Päätöstä ei ole tehty siitäkään, mitkä itsehallintoalueet jäävät ilman omaa sote-aluetta. Sote-alueita on tulossa 15, kun itsehallinto-alueita on 18. Kaikilla itsehallintoalueilla on sote-uudistuksen jälkeen ympärivuorokautista päivystystoimintaa, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) sote-tiedotustilaisuudessa.

Rehulan mukaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköitä on jatkossa 12. Niiden lisäksi muiden alueiden keskussairaaloihin tulee suppeampi ympärivuorokautinen päivystys, jota laajan päivystyksen yksiköt ja ensihoitojärjestelmä tukevat. Laajalla päivystyksellä tarkoitetaan sitä, että se kattaa lähtökohtaisesti kaikki erikoisalat. Suppeamman päivystyksen sairaaloissa näin ei välttämättä täysin ole.

Rehulan mukaan päivystäviä sairaaloita ei ole vielä päätetty. Päätöstä ei ole tehty siitäkään, mitkä itsehallintoalueet jäävät ilman omaa sote-aluetta. Sote-alueita on tulossa 15, kun itsehallintoalueita on 18.

Rehulan mukaan päätös siitä, mitkä alueet jäävät ilman sote-aluetta, tehdään muun muassa alueiden asukasrakenteiden ja niiden sote-kantavuuden perusteella. Ilman omaa sote-aluetta olisivat jäämässä Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Savo.

.

Malli valinnanvapaudesta vasta rakenteilla

Viikonlopun sote-ratkaisun jälkeenkin sote-uudistuksen toteutuminen on vielä monen mutkan takana. Hallitus tiedotti tänään päätöksen sisällöstä. Vielä auki olevien asioiden joukossa on myös se, kuinka ratkaisussa mukana oleva valinnanvapaus käytännössä toteutetaan. Sen myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Suomalainen malli?

Rehulan mukaan rakenteilla on suomalainen malli. Hänen mukaansa Suomeen ei voida siirtää mallia mistään muusta maasta, mutta Suomen omaan malliin voidaan kuitenkin hakea vaikutteita muiden maiden malleista.

Siihen, millainen mallista tulee, vaikuttavat Rehulan mukaan siihen käytettävissä olevat eurot.

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin mukaan viikonloppuna päätetyllä itsehallintomallilla voidaan mennä eteenpäin ilman perustuslain säätämistä.

Itsehallintoalueille monia tehtäviä

Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille vuoden 2019 alussa. Itsehallintoalueille on tulossa sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös useita muitakin tehtäviä. Tällaisia ovat muun muassa pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ely-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät.

Hallitus kertoo päättävänsä tammikuussa aluehallintouudistuksen valmistelusta ja itsehallintoalueille siirrettävistä tehtävistä. Lisäksi päätetään tiettyjen alueellisten tehtävien mahdollisesta siirtämisestä kunnille.

JÄTÄ KOMMENTTI