Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin julkilausuma eläkeläisköyhyydestä – huoli on todellinen!

0

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri esittää korotusta pieni- ja keskituloisten työeläkkeisiin sekä työeläkkeiden indeksikorotuksen palauttamista.

Vuonna 1995 oltiin huolissaan suurten ikäluokkien siirtymisestä eläkkeelle ja eläkevarojen riittävyydestä. Lipposen hallituksen aikaan tehtiin eläkeläisen kannalta hyviä ja huonoja päätöksiä. Hyvä päätös oli sijoittaa eläkerahastojen rahat ulkomaille kasvamaan  korkoa. Toinen, ei niin hyvä päätös, oli sitoa eläkkeet ns. taitettuun indeksiin, joka ei enää seurannut palkkojen kehitystä.

Taitetun eläkeindeksin vuoksi eläkkeet ovat nousseet vajaa puolet siitä, mitä palkkojen nousu on ollut yli 20 vuoden aikana.  Eläkkeet alkoivat laahata jälkijunassa, ja nyt 23 vuoden aikana eläkeläisiltä on riistetty etuuksia enemmän kuin miltään muulta kansanryhmältä koko Suomen itsenäisyyden aikana.

Tämä eläkeläisten todellinen huoli tulee erittäin selvästi ilmi kun juttelee heidän kanssaan kasvotusten.
Köyhyysrajan alapuolella sinnittelevien pieneläkeläisten elinkustannukset ovat karanneet käsistä. Jos eläkeikään mennessä on asunto tai oma talo maksettu, ei siinä olekaan enää varaa asua.

Jätehuolto, kiinteistövero, sähkönsiirtomaksut, lääkemenot ym. pakolliset kulut ovat kasvaneet suhteettoman suureksi, eikä eläkkeitten korkea verotusastekaan kohtele oikeudenmukaisesti. Muutosta tähän sietämättömään pieni- ja keskituloisten eläkeläisten tilaan kaivataan pikaisesti!

Onko eläkkeitä varaa nostaa?

Nykytilanne on se, että suuret ikäluokat ovat eläkkeellä ja eläkemaksuihin kohdistuu suurin paine koko Suomen historiassa. Maksettujen eläkkeiden määrät ovat nousseet 20 vuoden aikana puolella, mutta sitä vastoin eläkerahastot ovat kasvaneet yli  viisinkertaiseksi, ja tuottavat pelkästään korkoa noin 14 miljardia euroa vuodessa. Meillä on siis muhkea ”Roope-Ankan rahasäiliö” sijoitettuna ulkomailla, johon kukaan ei uskalla koskea. Lisäksi suurten ikäluokkien ns. eläkepommi on jo räjähtänyt, eikä eläkeläisten määrä enää kasva nykyisestään.

Nykyisellä hallituksella ei ole poliittista tahtoa parantaa eläkeläisten asemaa, eikä se sovi
kokoomuksen ja kepun business-painotteiseen linjaan, jossa ihmiset ovat lähes kauppatavaraa. Päättäjien on syytä muistaa, että eläkeläiset ovat myös äänestäjiä. Lisäksi eläke ei ole mikään lahjoitus tai sosiaaliturva, vaan omalla työllä hankittu etuus jonka varat ovat eläkeläisten omaisuutta.

Perussuomalaiset kannattavat korotusta pieni- ja keskituloisten  työeläkkeisiin

Jos pelkästään eläkerahastojen vuotuista korkotuottoa käytettäisiin köyhyysrajan alapuolella kärsivien eläkeläisten hyödyksi, olisi siitä suuri apu monellakin sektorilla, koska korotukset menisivät suoraan kulutukseen ja näkyisivät ostovoiman lisääntymisenä. Maksettavien asumistukien määrä myös laskisi.

Perussuomalaiset esittävätkin korotuksia pienimpiin eläkkeisiin sekä työeläkkeiden indeksikorotuksen palauttamista. Vaikka eläkerahastojen pääomaan ei kosketa, kuitenkin korkotuotosta osa on käytettävä pieni- ja keskituloisten eläkkeiden korottamiseen. Lisäksi eläkkeiden epäoikeudenmukainen verotusaste on laskettava palkkojen tasolle.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri


Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI