Pienet teot ovat tärkeitä sanoo Ähtäri Zoon ympäristökasvattaja Sanna Palvanen

0
Sanna Palvasen mielestä tehokas ympäristökasvatus kannustaa ihmisiä sellaisiin tekoihin, jotka ovat kaikille arjessa mahdollisia. Kasvatus on syytä aloittaa jo päiväkodista alkaen.

Päivitetty 17.1.2019 (lisätty VIDEO)

Teksti ja kuvat: Jouko Siirilä/jpnews.fi

Ähtäri Zoon eli eläinpuiston ympäristökasvattaja Sanna Palvasen mielestä luonnosta vieraantuminen on nykyajan perusongelma. Hänen työnsä punaisena lankana on ympäristötietoisuuden lisääminen positiivisuuden ja toivon kautta. Yksittäisten ihmisten pienet teot ovat suurten tekojen taustalla.

– Koulujen ympäristökasvatuksessa tulisi ensisijaisesti kehittää oppilaiden luontosuhdetta vaikkapa tekemällä asioita välillä ihan luonnossa.  Tuloksellinen ympäristökasvatus rakentuu myönteisten luontokokemusten perustalle.

Lahtelaissyntyinen Sanna Palvanen muutti Ähtäriin joulukuussa tultuaan valituksi eläinpuistoon perustettuun ympäristökasvattajan virkaan. Hän on valmistumassa alkuvuodesta biologian ja maantieteen aineenopettajaksi Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta. Opinnot ovat painottuneet yleisbiologiaan, pedagogiikkaan sekä monialaisiin ympäristötieteisiin.

Biologian opintojen ohella hän on mukana Ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa, SYKLIssä.

– Toimenkuvaani täällä kuuluu Ähtärissä eläinpuiston eläimistöön ja ylipäätään luontoympäristöön liittyvän tietouden lisääminen alkaen infokylttien suunnittelusta koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Siihen taas kuuluvat kouluvierailujen ja opetusmateriaalien työstämisen ohella leirikoulujen ohjelmien laadinta ja tänne luokkaretkillään saapuvien koululaisten opastaminen.

Oletko itse saanut vaikuttaa toimenkuvaasi?

– Kyllä. On ihan uusi juttu, että eläinpuistossa työskentelee ympäristökasvattaja. Siitä syystä minulle on annettu hyvin vapaat kädet. Raamit ympäristökasvatukseen on annettu mutta toteutustapa on hyvin pitkälle se miten sen itse suunnittelen.

Lasten kanssa luontoon

Sanna Palvasen mukaan ympäristötietoisuuden taso Suomen kouluissa ja opettajainkoulutuksessa on ihan hyvä mutta suurin ongelma on se, että kaupungistuvassa kulttuurissa ollaan irtauduttu luonnosta.

– Läheistä luontosuhdetta olisi  syytä alkaa rakentaa jo  pienestä lapsesta alkaen, jotta se kantaisi pitkälle tulevaisuuteen. Siltä perustalta voidaan aikuisilta odottaa hyviä ympäristöpäätöksiä.

– Ympäristöä suojeleva elämäntapa pohjautuu mielestäni jokaisen omiin myönteisiin luontoelämyksiin. Ne saavat alkunsa siitä, että mennään perheenä luontoon, kulkemaan metsissä ja opitaan siellä asioita.

Kesäkausi on hyvin kiireistä aikaa Ähtärin eläinpuistossa. Mitä kesä tuo tullessaan sinun ohjelmaasi?

– Kesäkuukaudet ovat eläinpuistossa kaikille tosi kiireistä aikaa. Oma työnkuvani on silloin paljolti opastusta ja yleisön tietoisuuden lisäämistä eläimistä. Juuri nyt työstän tehtäväpaketteja, joita esimerkiksi leirikoululaiset voivat kierroksillaan tehdä ja sitä kautta itse oivaltaa ja oppia sekä luoda suhdettaan eläinpuiston asukkaisiin.

– Ähtärin eläinpuiston luontoympäristö on jo sinällään omiaan kehittämään vierailijan luontosuhdetta kauniine maisemineen ja nuotiopaikoineen, Sanna korostaa.

Pienten tekojen kautta
uuteen kulttuuriin

Sanna Palvanen aloitti työt ympäristökasvattajan virassa joulukuun puolivälissä. Eläinpuiston alueella eletään nyt vahvan kehityksen aikaa, jonka taustalla on viimre vuonna sadalla tuhannella kasvanut vierailijamäärä Ähtärin eläinpuistossa.

Ympäristökasvattajien ammattikunta kasvaa koko ajan. Heitä on muun muassa Korkeasaaressa ja eri järjestöissä, joten aivan yksin Sanna Palvasen ei tarvitse Ähtärissä alkaa latuaan tamppaamaan.

Median esiintuoma huoli ympäristön tilasta ja herättely tarkkailemaan omia ratkaisuja ympäristönäkökulmasta on lähtökohtaisesti aiheellinen Sanna Palvasen mielestä. Huolen voisi kuitenkin sanoittaa toiseenkin sävyyn.

– Ehkä media tuo esiin negatiivisia asioita turhankin kärjekkäästi. Ihmisiä yritetään havahduttaa niin, että se saattaa viedä ympäristöahdistuksen puolelle. Siitä taas voi seurata pakoreaktio. Nostetaan kädet pystyyn, jos päädytään siihen ajatukseen, että yksittäinen ihminen ei voi tehdä käytännössä juuri mitään ympäristön hyväksi.

– Haluan opastaa lapsia ja heidän kauttaa vanhempia tekemään ennen muuta sellaisia pieniä asioita, mitkä ovat jokaiselle mahdollisia. Niistä sitten rakentuu isompi myönteinen kokonaisuus, ympäristöystävällinen elämäntapa ja uudenlainen tiedostava kulttuuri.

Opettajien into tukahtuu
resurssien puutteessa

Lumin ja Pyryn saapumisesta Kiinasta Ähtäriin tulee 18. tammikuuta kuluneeksi tasan vuosi. Ympäristökasvattaja Sanna Palvasen mukaan eurooppalaisten eläintarhojen tehtäviin kuuluu lisätä tietoisuutta eläinlajeista ja ympäristöstä. Tämän työn tulisi alkaa jo kotona ja päiväkodissa.

Euroopan eläintarhojen yhdistyksen EAZA:n jäsenenä myös Ähtärin Eläinpuiston tehtäviin kuuluu eläinlajien ja luonnon tuntemuksen lisääminen sekä ympäristökasvatus. Saamansa ohjeistuksen mukaan eläinpuiston ympäristökasvattaja laatii ja ylläpitää ympäristösuunnitelman ja vastaa oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Ympäristökasvattaja edistää kestävää elämäntapaa, lisää ympärillään ympäristöherkkyyttä ja -tuntemusta.

Miten haluaisit käytännössä kehittää lasten luontosuhdetta niin päiväkodeissa ja kouluissa kuin kodeissakin?

– Asioita voitaisiin tehdä enemmän yhdessä ulkona. Jos konkreettinen luontosuhde ei pääse syntymään jo varhain ja  etäännymme luontoympäristöstä vielä enemmän, silloin puuttuu pohja koko ympäristökasvatukselta. Näin minä sen näen.

– Valmistelen ja tarjoan kouluille muun muassa ympäristökasvatuspaketteja, joita opettajat luokkiensa kanssa voisivat tulla tänne tekemään.

Onko sinulla tarkoitus alkaa myös jalkautua Ähtärin ja lähikuntien kouluihin?

– Ainakin Ähtäriin ja lähiseudulle voisin jalkautua. Pro gradu -työtäni yliopistolle tehdessä tuli esille, että opettajilla olisi halukkuutta ja intoa vahvistaa ympäristötietoisuutta mutta resurssit ja ajanpuute ovat esteenä. Opettajat kokevat, että ympäristökasvatus pitäisi toteuttaa omalla ajalla ja tämä on minun mielestä ongelma. Into tukahtuu.

 VIDEO 

Videokuvaus ja haastattelu: Jouko Siirilä/jpnews.fi

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI