Pitkäaikaistyöttömien määrät edelleen voimakkaassa laskussa pohjalaismaakunnissa – Työttömyys sulaa Keski-Suomessa

0

Katso alueellamme vaikuttavien elinkeinotoimistojen tuoreet työllistymisluvut lokakuulta 2018

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 5689 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta vastaavasta vertailuajasta määrä laski 1237 henkilöllä, eli 17,9 prosentilla. Koko maassa työttömien määrä laski samalla ajanjaksolla 15,5 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli lokakuussa 6,6 prosenttia. Lukema oli edelliskuukausien tapaan Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Alhaisin lukema oli edelleen Pohjanmaan ELY-keskusalueella, ollen nyt 5,8 prosenttia. Koko maassa vastaava osuus oli 8,7 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrät jatkoivat lokakuussa laskuaan kaikilla ELY-alueilla. Etelä-Pohjanmaalla työttömyys laski kaikissa alueen seutukunnissa. Työttömien työnhakijoiden osuudet työvoimasta laskivat myös lähes kaikissa alueen kunnissa ja maakunnan matalin osuus oli lokakuussa Kuortaneella (3,8 %).

Pitkäaikaistyöttömien määrät ovat olleet Etelä-Pohjanmaalla voimakkaassa laskussa jo usean kuukauden ajan ja lasku jatkui voimakkaana myös lokakuussa. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 40,4 prosenttia vähemmän (-593 henkilöä), kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömistä yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli puolestaan 39,2 prosenttia vähemmän (-244 henkilöä), kuin vuosi sitten lokakuussa.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna lokakuussa tapahtui eniten laskua 60-64 -vuotiaiden ikäryhmässä. Työttömien työnhakijoiden määrä laski myös muissa ikäryhmissä, poikkeuksena yli 64 -vuotiaat, jossa ei tapahtunut muutosta edellisvuoden vertailuaikaan.

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa ilmoitettiin lokakuussa uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kuukauden uusien työpaikkojen määrä nousi edellisvuodesta 21,8 % ja kaikkiaan lokakuun aikana avoimena olleiden paikkojen määrä nousi vastaavalla vertailuajalla 31,7 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

 

Työttömyys sulaa edelleen Keski-Suomessa

Keski-Suomessa oli lokakuun lopussa yhteensä 13 265 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 148 (-13,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 84 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Lievä nousu on vuodenaikaan nähden tyypillinen ilmiö. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 10,4 prosenttia.

Lokakuun nostoja:

  • Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä jatkoi laskuaan vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työvoimakoulutukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä kasvoi.
  • Pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä väheni edelleen ja heidän suhteellinen osuutensa työttömistä laski.
  • Miesten työttömyys kasvoi, mutta naisten työttömyys väheni.
  • Lokakuussa 14 kuntaa saavutti alle kymmenen prosentin työttömyyden.

Koko Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,4 %. Työttömien työnhakijoiden määrä laski Konnevettä lukuun ottamatta kaikissa kunnissa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Suhteellisesti eniten laskua oli Kinnulassa (-38,6 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Saarijärvellä (12,3 %) ja vähiten Muuramessa (6,3 %). Alle kymmenen prosentin työttömyyteen pääsi nyt 14 kuntaa.

Suurimpien kaupunkien työttömyysastevertailussa Jyväskylä sijoittui lokakuussa seuraavasti: Espoo (7,4 %), Vantaa (8,1 %), Helsinki (8,9 %), Kuopio (9,4 %), Tampere (10,1 %), Jyväskylä (10,8 %), Pori (10,8 %), Oulu (10,8 %), Kouvola (10,9 %), Turku (11,1 %) ja Lahti (12,7 %).

Palkkatuella työllistettyjä oli lokakuun lopussa yhteensä 1 944 henkilöä, mikä on 6 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lokakuun lopussa työvoimakoulutuksessa oli 1 077, valmennuksessa 148, työ-/koulutuskokeilussa 564, vuorotteluvapaasijaisena 223, kuntouttavassa työtoiminnassa 1 674 ja omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 2 535 osallistujaa.

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI