Pohjanmaan kunnissa ja kaupungeissa suuri huoli huumeiden käytöstä ja käytön leviämisestä

0

Pohjanmaan Poliisin neuvottelukunta kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa marraskuulla. Poliisin neuvottelukunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävät määritellään lailla. Pohjanmaalla on yksi aktiivisimmista neuvottelukunnista. Vuorovaikutus kuntien edustajien ja poliisin välillä toimii hyvin, kertoo Pohjanmaan Poliisin neuvottelukunnan puheenjohtaja Tapio Höykinpuro Alajärveltä.

Maraskuussa järjestetyn kokouksen alussa poliisipäällikkö Lammi kävi läpi lyhyen turvallisuuskatsauksen, toiminnallisia tunnuslukuja sekä arvioita liittyen poliisin toimintaan. Rikosten selvitysaste on Lammin mukaan edelleen korkea, eli toiseksi korkein Suomessa. Tutkinta-aika on taas hieman keskitasoa alempi. Erilaisten rikosten määrä alueellamme on pidemmällä aikajaksolla pysynyt jotakuinkin vakaana ja trendi näyttää laskevaa suuntaa, myös väkivaltarikosten osalta on todettavissa sama laskusuunta. Petosrikokset ovat siirtyneet enenevässä määrin verkkoon. Huumausaineiden käytön lisääntyminen on yksi suurimmista huolenaiheista ja erilaisiin toimiin on sen osalta ryhdytty.

Höykinpuron mukaan poliisipäällikön alustuksen ja kuntien puheenvuorojen pohjalta käytiin erittäin asiallinen ja asiapitoinen keskustelu. Lähes kaikissa kuntien edustajien puheenvuoroissa nousi esille suuri huoli huumeiden käytöstä ja käytön leviämisestä. Huumausainerikoksista ilmoittamisen kynnyksen madaltamisella, kaikkien viranomaistahojen, nuorten ja nuorten vanhempien valistuksella, tehokkaalla valvonnalla sekä nopealla terveellä puuttumisella voidaan leviämistä estää.

  • Tärkeäksi asiaksi neuvottelukunnan keskustelussa nousi reuna-alueiden lupapalvelupisteiden asiointi ja palvelujen saatavuus. Kyseessä ei ole vain epätasapuolinen kohtelu alueiden kesken, vaan myös käytännön vaikeus ja passi- ja lupapalvelujen saamisessa. Pitkät käsittelyajat ja ajomatkat esim. maakuntakeskukseen asti passi- ja muiden lupien osalta vaikeuttavat kohtuuttomasti asioiden hoitamista, sanoo Höykinpuro.

Kokouksessa nousi myös esille, ettei rikostutkintaa keskitettäisi, vaan paikkakunnilla toimivaa ns. hajautettua rikostutkintaa olisi otettava laajemmalti käyttöön.


 

JÄTÄ KOMMENTTI