Pohjanmaan sosialidemokraatit kokoustivat Alajärvellä – Matias Mäkynen jatkaa piirin puheenjohtajana

0
Pohjanmaan Sosialidemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen ehdolla SDP:n varapuheenjohtajaksi.

Pohjanmaan sosialidemokraattien syyspiirikokous pidettiin lauantaina (25.11.) Alajärvellä Kanavan Kevarin tiloissa. Poliittisen tilannekatsauksen kokouksessa piti SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero.

 

Kokous valitsi Matias Mäkysen yksimielisesti edelleen puheenjohtajaksi

Piirikokouksessa valittiin piirin puheenjohtaja kaudelle 2018-2019. Piirikokous valitsi yksimielisesti Matias Mäkysen Vaasasta edelleen piirin puheenjohtajaksi.

Piirihallituksen jäseniksi valittiin vuodeksi 2018 seuraavat: Seija Haapalehto (Kokkola, uusi), Harri Hakala (Alajärvi, uusi), Esa Kant (Kokkola, uusi), Sini Karjalainen (Mustasaari, uusi), Kari Kivinummi (Ähtäri), Terhi Leivo-Holmqvist (Pietarsaari, uusi), Matti Mustajärvi (Kaustinen, uusi), Sirkka Penttilä (Seinäjoki), Heikki Puskala (Teuva, uusi), ja Piia Yli-Heikkuri (Vaasa). Piirihallituksen varajäseneksi valittiin Matias Peltonen (Kauhava, uusi).

Isak Penttalan opintorahastotoimikunnan jäsenet 2018: Oili Airaksinen-Rajala, Esa Kant, Sirkka Penttilä, Heikki Puskala ja Martti Suomi.

Piirin uusiksi kunniajäseneksi kutsuttiin: Erkki Aho Seinäjoelta, Kari Kujanpää Vaasasta, Risto Salmela Vetelistä ja Kaisa Tissarinen Lappajärveltä.

 

Pohjanmaan piirin poliittinen ohjelma ja kannanotto

Piirikokous hyväksyi Pohjanmaan sosialidemokraateille poliittisen ohjelman, joka toimii piirijärjestön sekä sen toimijoiden yhteisenä ohjenuorana ja selkänojana poliittiselle ja järjestölliselle työlle.

Piirikokouskannanotossa on nostettu poliittisesta ohjelmasta joitakin tavoitteita esiin. Kannanotossa on huomioitu myös tulevat presidentinvaalit.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata parhaiten tasapuolisesti perus- ja erikoissairaanhoito yhdistämällä maakunnittain. Näitä palveluja tukevat kuntapohjaiset sosiaalipalvelut, jotka voivat myöhemmin siirtyä vaiheittain terveyspalvelujen yhteyteen, jos alueen kunnat niin parhaaksi näkevät. Tärkeintä on se, että kukin maakunta rakentaa tältä pohjalta itse omalle alueelleen sopivimman ja palvelujen saatavuuden kannalta toimintakykyisimmän rakenteen. Tärkeintä on siirtää hoidon painopistettä erikoistuneesta hoidosta perustasolle, jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden jonot saadaan purettua ja ihmisille hoitoa nopeasti, kun tarve koittaa.

Sosiaalipalvelut ja ennaltaehkäisevät terveyspalvelut on järjestettävä ja tuotettava mahdollisimman lähellä palvelujen käyttäjiä. Samoin terveyskeskus- ja neuvolapalvelut on turvattava lähipalveluna tai julkisen liikenteen kulkuyhteyksien varrelta. Yhä suurempi osuus hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista on tuotava kotiin asti. Pohjanmaan sosialidemokraatit edellyttävät, että kunnat voivat olla tuottajina tulevaisuudessakin perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa. Erikoissairaanhoidon palvelut on turvattava kaikissa pohjalaismaakunnissa.

Koulutus

Pohjanmaan sosialidemokraattien mielestä jokaisessa pohjalaismaakunnassa on oltava tulevaisuudessakin korkeakouluyksikkö. Korkeakoulut osallistuvat aktiivisesti maakuntiensa elinkeinorakenteen kehittämiseen ja tuottavat osaavaa työvoimaa alueelle. Korkeakoulujen on säilyttävä riittävän laaja-alaisina tarjoten oman profiloitumisalansa lisäksi myös muita oppiaineita näin taaten laaja perustutkimus. Vaalipiirin kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyötä on lisättävä.

Pohjanmaan sosialidemokraattien tavoitteena on monikielinen Merenkurkun korkeakoulu, joka toimii Vaasan ja Uumajan korkeakouluyksiköiden yhteistyöalustana ja helpottaa yhteisten toimintojen kehittämistä sekä tukee myös Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskusten toimintaa. Yliopistokeskusten rahoitus Seinäjoella ja Kokkolassa on jatkossakin turvattava. Tavoitteenamme on, että jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen koulutus ja yhä useampi jatkaa opintojaan korkea-asteelle. Vain korkea osaaminen pitää pohjalaiskunnat jatkossakin maan kärjessä.

Elinvoima ja työllisyys

Kolme pohjalaismaakuntaa ovat elinvoimaltaan Suomen kärkeä. Vahva elinkeinorakenne ja osaava työvoima takaavat korkean jalostusarvon ja työllisyyden myös tulevaisuudessa. Työllisyys on Pohjanmaan sosialidemokraattien tärkein yksittäinen tavoite. Tavoitteena on, että pohjalaiskunnissa on jatkossakin maan paras työllisyysaste, joka syntyy yksityisen ja julkisen sektorin läheisessä yhteistyössä korkeasta osaamisesta kansainvälisessä ilmapiirissä.

Jokaisessa maakunnassa on laadittava alueen omiin vahvuuksiin rakentuva kasvu-, elinkeino- ja työllisyysohjelma, jossa kaikki alueen toimijat voivat sitoutua esimerkiksi sopimuspohjaisesti yhteisten tavoitteiden edistämiseen. Yhteydet yrityksien, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden välillä ovat avainasemassa tulokselliselle toiminnalle.

Liikenneinfra

Kolmen pohjalaismaakunnan asukkaiden vaivattoman liikkumisen helpottamiseksi ja alueen elinvoiman vahvistamiseksi ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi on pidettävä huolta liikenneinfrastruktuurin hyvästä kunnosta. Tämä tarkoittaa erityisesti raideinvestointeja, maanteiden pääväylien sekä alemman asteisen tiestön kunnossapitoa sekä satamien ja lentoliikenteen kehittämistä.

Vaasan vaalipiirin kannalta tärkeitä valtakunnallisia hankkeita ovat pääradan rakentaminen kaksiraiteiseksi koko matkalta sekä poikittaisliikenteen kehittäminen, joka mahdollistaa kuljetukset Norjasta Atlantin rannikolta Vaasan ja Seinäjoen kautta Venäjälle ja aina Kiinaan saakka. Raiteiden ylityspaikkojen vähentämisen ja turvallisuuden lisääminen on välttämätöntä onnettomuuksien välttämiseksi ja yhteyksien nopeuttamiseksi. Tulevaisuuden tavoitteena on tunnin junayhteys Vaasasta ja Kokkolasta Tampereelle.

***************

Pohjanmaan Sosialidemokraatit kutsuvat laajasti pohjalaisia mukaan Tuula Haataisen presidentinvaalikampanjaan.

Me haluamme presidentin, joka ymmärtää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa nykyaikaisesti laajana kysymyksenä. Kriisejä ei ratkota aseellisella varustautumisella vaan puuttumalla eriarvoistumiseen ja alkusyihin, jotka aiheuttavat ihmisten elämässä epävarmuutta ja levottomuutta. Suomen on osallistuttava vahvemmin kansainväliseen rauhantyöhön ja näin aktiivisesti edistettävä vakautta myös Itämeren alueella. Tuula Haataisen laaja osaaminen sekä kokemus ministerinä ja kansainvälisissä tehtävissä antavat parhaat edellytykset tehdä Suomesta jälleen kansainvälisen politiikan merkittävä toimija, joka edistää kansallista turvallisuutta pitkälle tulevaisuuteen.

JÄTÄ KOMMENTTI