Pro Rautatie | VR:n kilpailustrategiaa muutettava – radat tehokäyttöön

0
Seutukunnallinen raideliikenne toisi elivoimaa radan varren kunnille muun muassa turismin lisäätymisestä
Kotimaisen raideliikenteen monopoli "satuun" halutaan kipeästi uusia toimintatapoja (Arkistokuva)
VR on ilmoittanut olevansa liikenteen kovan kilpailun yksi osapuoli. Kilpailijoina ovat linja-autoliikenne, lentoliikenne ja henkilöauton käyttö. Kovaan kilpailuun VR vastaa nostamalla hintoja, vähentämällä palveluja ja irtisanomalla henkilö-kuntaa. Ei ole ihme, että VR on menettänyt kilpailukykyään.

Junaliikenteen valtit ovat ilmeiset, mutta VR ei niitä tiedosta. Vaivattomuus, mukavuus, nopeus, suorat yhteydet keskustojen välillä ja ympäristöystävällisyys unohtuvat, ellei palvelutarjonta ole kunnossa, ja hinnat kohdallaan. Halpalentoyhtiöiden hinnoittelun kopioiminen ei ole onnistunut, jos lopputuloksena junalla matkustaminen kallistuu. Tarjonnan supistaminen ja junayhteyksien lakkauttaminen ei tuo lisää matkustajia. Vähenevät matkustajamäärät leikkaavat nopeasti VR:n tuloja. Myös ylisuuret lippuhintojen alennukset johtavat VR:n tulojen laskuun, koska niiden tuottama matkustajamäärien kasvu ei riitä kattamaan tulomenetyksiä. VR:n valitseman tien päässä häämöttää jatkuva supistamiskierre. Valtion omistaman yrityksen on tarkistettava kilpailustrategiaansa.

Ellei monopoliasemassa laiskistunut yritys pysty aidosti vastaamaan kilpailuun, pitäisi omistajan harkita sen uudelleen organisoimista. Tavoitteena tulisi olla ydinosaamiseensa keskittyvä, ketterä raideliikenteen kehittämiseen sitoutunut yhtiö. Konsernirakennetta tulisi keventää erottamalla kumipyöräliikenne ja kiinteistöjen omistaminen rakenteen ulkopuolelle. Myös junien operoinnissa voitaisiin pohtia ketteränpää yhtiörakennetta esim. rakentamalla joustavia ja erikoistuneita henkilöliikenteen palveluyrityksiä, jotka loisivat uudet palvelukonseptit ja vahvan tarjonnan. Vahvistamalla olemassa olevan runkoliikenteen palveluja ja luomalla tehokkaat syöttöliikenneyhteydet voidaan lisätä raideliikenteen käyttöä ja kannattavuutta.

Kansallinen etu vaatii nopeita toimia, joilla kyvykkäät kilpailijat pääsevät tarjoamaan palveluja myös raiteille. Innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat junan omien vahvuuksien varaan rakentuvan menestymisen osana liikennejärjestelmää sielläkin missä VR ei ole kyennyt toimimaan. Supistamisen sijaan markkinoita voidaan laajentaa uusille alueille.

Raideliikenteen kasvuedellytysten kannalta on välttämätöntä parantaa ratainfraa. Tällä hetkellä lukuisat nopeus- ja painorajoitukset heikentävät raideliikenteen kilpailukykyä. Perusradanpitoon tuleekin kohdistaa nykyistä huomattavasti enemmän resursseja, jotta raideliikenteen kilpailukyky ja kasvu mahdollistetaan. Uusia rataosia parannettaessa pitäisi aina lähtökohtana olla niiden laaja-alainen käyttö erilaisten liikenne- ja kuljetustarpeiden sekä henkilö- että tavaraliikenteen hoitamisessa.

Raideliikenteen kilpailukokeilu välittömästi valmisteluun

Pro Rautatie esittää valtioneuvostolle, että junaliikenteen ostoliikenteen kilpailutus valmisteltaisiin kokeiluhankkeena, jossa vaihtoehtona LVM:n ja VR:n sopimalle junaliikenteen lakkauttamiselle olisi jopa junaliikenteen tarjonnan lisääminen kustannuksia lisäämättä.

Suomen hallitus on nostanut esille kokeilujen merkitykseen kehittämisessä. Junaliikenteessä pitäisi välittömästi kokeilla kilpailumenettelyä. Sen sijaan että leikataan ostoliikennettä, kilpailutettaisiin koko nykyinen junaliikenteen ostoliikenne. Valittava operaattori vastaisi liikenteen hoidosta ja palveluista. Liikenteessä käytetty VR:n kalusto vuokrattaisiin valittavalle operaattorille.

Kilpailumenettelyllä junaliikenteen ostoliikenne voidaan toteuttaa LVM:n suunnittelemalla rahoituksella ja saadaan liikenteen piiriin mahdollisesti myös uusia liikenneyhteyksiä, joita tarjouksen tekevät tahot voisivat itse esittää. Tarjouksia voivat jättää yksityiset yritykset ja muodostettavat konsortiot.

Pysyvästi kiristyneessä talouden tilanteessa pelkkä leikkauksiin perustuva kehittämispolitiikka ei enää riitä. Leikkausten sijaan on etsittävä innovatiivisia ratkaisumalleja, joilla talous saadaan kasvuun. Suunnitteluun, kehittämistyöhön ja rakentamiseen on saatava mukaan myös dynaamiset elementit: nopeasti liikkuvat ja muuttuvat ihmisten, energian, tavaroiden ja talouden virrat.

JÄTÄ KOMMENTTI