Puheenjohtaja Vistbacka: Veikkauksen voittovaroja saavista tehtiin runsas avustusehdotus – synkät ennusteet varjostavat tulevien varojen jakoa

0
Laadukas ja hyvä suomalainen elintaso täytyy olla sitä, että peruspalvelut saadaan läheltä. (Arkistokuva)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on tehnyt Veikkauksen voittovaroista avustusehdotuksensa kolmannen sektorin terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäville järjestötoimijolle.

Esitys on esitelty STEA:n arviointi- ja avustusjaostolle 3.12.2019 ja se on julkistettu 5.12. Jaosto on käsitellyt tuota ehdotusta ja antanut siitä oman lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle 13.12.2019. Lopullisen päätöksen tuosta esityksestä tekee sosiaali- ja terveysministeri tammi-helmikuun vaihteessa riippuen ministeriön omasta lopullisesta valmisteluaikataulusta.

Avustuksia myönnetään oikeuskelposille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille harkinnanvaraisina avustuksina hakemusten perusteella. Avustuksia ei voida myöntää lakisääteisten julkisten palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Avustuksia haettiin 3087 ja avustusehdotuksia tehtiin 2154 kappaletta.

Avustusehdotuksissa on huomioitu hallitusohjelma, STEA:n strategia, esitetyt painopistealueet sekä toimintaympäristöstä kerätyt tiedot.

Muutamia poimintoja ehdotetuista avustuksen saajista:

Alajärven päiväkeskusyhdistys ry:lle esitetään avustusta 61 080 euroa päihde- ja mielenterveysongelmaisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvoinnin edistämiseen kohtaamispaikkatoiminnan avulla Alajärvellä.

Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry:lle (Lehtimäen opisto) yhteensä 284 295 euroa kolmeen eri hankkeeseen. Työttömän nuoren/osatyökykyisen osapäiväiseen palkkaamiseen 12 000 euroa. STEA:n linjauksen mukaan hakijalle esitetään vain yhtä avustusta ns. paikka auki -projektista, koska hakemuksia oli erittäin runsaasti. Uudisrakennuksen eli asumisvalmennusyksikkö 5:n uudisrakentamiseen esitetään vuodelle 2020 40 000 euroa (kuluvalle vuodelle avustus oli ao. kohteelle 100 000 euroa). Lisäksi ehdotuksessa todetaan, että kokonaiskustannukset on hyväksytty 9/2019. Jäljelle jäävä osa kokonaisavustuksesta on mahdollista esittää kohteesta toimitetun loppuselvityksen jälkeen. Vuodelle 2021 on ehdotuksessa varauduttu 15 572 euron avustukseen. Lisäksi opiston laaja-alaisen vapaa-ajan harrastus- ja kerhotoiminnan tukemiseen esitetään avustusta 232 295 euroa. Tällä summalla on tavoitteena mm. vapaa-ajan toiminnan kautta lisätä opiskelijoiden yhteistyötaitoja, pitkäjännitteisyyttä, tavoitteellisuutta, itsetuntemusta, fyysistä kuntoa sekä yleistä hyvinvointia.

Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle esitetään avustusta 142 520 euroa omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen lähialuetoimintana. Perustelujen mukaan yhdistyksen toiminta on monipuolista ja sisältää laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Ähtärin toimela ry:tä on esitetty tuettavaksi 66 170 eurolla.

Lisäksi muutamia maakunnallisia yhdistyksiä esitetään tuettavaksi suuremmilla summilla. Näiden yhdistysten toiminta ulottuu koko Järviseutu-Suomenselkä alueellemme.

Esimerkkeinä tästä voidaan mainita muun muassa, että  EP:n muistyhdistys ry:lle esitetään 488 500 euroa, jota summaa ehdotetaan neljään eri hankkeeseen. Pääasiallisina saajina olisivat neurologisten sairauksien yhdistykset.

Finfami Etelä-Pohjanmaa ry:lle  esitetään 300 010 euroa. Ao. summalla on tarkoitus tukea mielenterveysomaisten ja läheisten hyvinvointia. Toimintaan kuuluu mm. omaisneuvontaa, omaisten vertaisryhmiä, koulutuksia ja teemailtoja sekä virkistys- ja vapaaehtoistoimintaa.

Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakoti ry:lle ehdotetaan avustusta 126 232 euroa.

Uhkakuvia tulevien avustusten jakoon

Arviointi ja avustusjaoston puheenjohtaja valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka (jpnews.fi/arkisto)

Arviointi- ja avustusjaoston puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka oli suhteellisen tyytyväinen avustusehdotukseen, jossa avusehdotuksen kokonaisumma tällä erää oli 380 miljoonaa euroa. Edessä on kuitenkin Vistbackan mukaan erittäin tummia pilviä Veikkausta vastaan käynnissä olevan kampanjan johdosta. Vistbacka pelkää, että Veikkauksen liikevaihto tulee tulevia vuosina laskemaan ja ulkomaiset pelioperaattorit tulevat valtaamaa pelialaa. Sillä olisi suora vaikutus myös Veikkauksen kautta myönnettäviin avustuksiin.

Vistbacka mukaan joukossa oli vajaat tuhannen hakijaa, joille ei valmistelijoiden toimesta ehdotettu avustusta.

Jaoston puheenjohtaja Vistbacka haluaa jälleen kerran painottaa, että STEA:n avustusoiminnalle on määritelty kuusi toisiaan täydentävää avustuskokonaisuutta, joihin tiivistyvät avustoiminnan keskeiset päämäärät terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävässä järjestötoiminnassa.

– Avustushakemuksen on myös täytettävä asian osaiset kriteerit tarkalleen ja hakemuksessa on tuotava kaikki perustelut ja tavoitteet erittäin tarkkaan eli siten, että ulkopuolinen valmistelija tajuaa ja ymmärtää ”pilkulleen” mitä avustuksella on tarkoitus tehdä ja mitä tuloksia sillä on tarkoitus saavuttaa.  Valitettavasti liian monessa hakemuksessa  ei ole riittävästi tuotu esiin edellä mainittuja seikkoja, jolloin avustusehdotusta ei ole voitu esittää. Lisäksi on huomioitava, että hakemusten runsauden johdosta valmistelijoilla ei ole mahdollisuuksia lähteä kyselemään käsittelyn aikana hakijoilta tarkempia perusteluja, huomauttaa puheenjohtaja Vistbacka.

– Toivottavasti näiltä alueilta tulee seuraavan vuoden hakukierrokseen runsaasti hyviä ja perusteltuja hakemuksia, jolloin kolmannen sektorin toimintaa voidaan tukea myös Pohjanmaan alueella Veikkauksen sosiaalipuolen tukemiseen tarkoitetuilla voittovaroilla, toivoo Vistbacka.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI