Puhemies Paula Risikko: Hyvä, että oikeusasiamies saa lisärahaa ikäihmisten oikeuksien valvontaan

0
Eduskunnan puhemies, kansanedustaja Paula Risikko

Eduskunnan puhemies Paula Risikko pitää hyvänä, että oikeusasiamiehen kanslia saa lisärahaa vanhuspalvelujen valvontaan. Eduskunnan kansliatoimikunta on tehnyt valtiovarainministeriölle ehdotuksen 350 000 euron lisärahasta, joka sisältyy valtioneuvoston tänään 22.2.2019 hyväksymään vuoden 2019 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen.

Lisärahat käytetään vanhusten oikeuksien, erityisesti hyvän hoidon, hoivan ja arvokkaan kohtelun valvontaan. Valvonta suuntautuu erityisesti ympärivuorokautista hoivaa tarjoaviin asumispalveluyksiköihin ja laitoksiin. Tarkastuksia tehdään myös erityisen paljon hoitoa tarvitsevien vanhusten yksiköihin.

Oikeusasiamies voi nostaa esiin epäkohtia ja hänellä on toimivalta puuttua valvontatoiminnassa havaittuihin ongelmiin. Ylimpänä laillisuusvalvojana oikeusasiamiehen toimivallan piiriin kuuluvat myös kaikki valvontaviranomaset eli Valvira, aluehallintoviranomaiset ja kunnat. Siksi oikeusasiamies on tehokas ja tuloksekas tapa ohjata ja parantaa ikäihmisten palveluja, Risikko sanoo.

Risikko ehdotti jo viime vuonna, että vanhusten oikeuksien valvonta ja edistäminen osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi. Hyvä tuki työlle on Ihmisoikeuskeskus, joka toimii oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI