Punaista päähän -hirven mestsästys alkaa tänään!

0

Hirvijahdit alkavat jälleen viikonloppuna. Hirvet ovat rauhattomia ja liikkuvat yllättävästi myös liikenteen sekaan. Siksipä kannattaa olla lähiviikkoina erityisen tarkkana hirvialuiden seutuvilla ja muuallakin. ( Kuva: jpnews.fi/arkisto)
Hirven- ja peuranmetsästys alkaa suurimmassa osassa Suomea syyskuun viimeisenä lauantaina eli tänä vuonna 24.9. Hirvenmetsästykseen arvioidaan osallistuvan yli satatuhatta metsästäjää ja saaliiksi odotetaan noin 63 000 hirveä.

Syksyn hirvenmetsästykseen myönnettiin 55 600 pyyntilupaa, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Yhdellä pyyntiluvalla saa ampua yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Kaikkiaan hirvisaaliin odotetaan tänä vuonna olevan noin 63 000, mikä on 7000 yksilöä viimevuotista vähemmän.

2000-luvun voimakkaan metsästyksen ansiosta hirvien talvikantaa on onnistuttu pudottamaan vuosituhannen vaihteen yli 140 000 hirvestä nykyiseen 95 000 yksilöön.

Tämä on näkynyt muun muassa hirvikolarien määrän vähenemisenä. Viime vuosina hirvikantaa on onnistuneesti vähennetty erityisesti Kainuussa, Oulun alueella ja Lapissa, ja näille alueille on tänä vuonna myönnetty lupia selvästi viimevuotista vähemmän. Pohjois-Karjalassa puolestaan pyyntilupia lisättiin yli 40 prosenttia edellisvuodesta.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin 24 700, seitsemän prosenttia viimevuotista vähemmän.

Pohjalaismaakunnissa hirven pyyntilupia on myönnetty yhteensä lähes 7000. Lisäksi valkohäntäpeuralupia on vajaat 900. Myös metsäpeuralupia on myönnetty 30 kappaletta.

Käytännössä  jahtiporukat aloittanevat metsästyksen tänä syksynä noin prin kolmen viikon kuluttua, kun sää luonnossa ensin viilenee.

Hirvikolaririski lisääntyy syksyisin


Autoilijoiden tulee syksyisin ottaa huomioon hirvivaara liikenteessä.

Hirvien kiima-aika, syksyn pimeys ja hirvien siirtyminen talvilaitumille lisäävät merkittävästi hirvikolaririskiä teillä. Hirvieläimen kanssa ajetusta kolarista tulee aina ilmoittaa hätäkeskukseen, vaikka eläin jatkaisi kulkuaan kolarin jälkeen.

Hätäkeskus hälyttää riistanhoitoyhdistysten ylläpitämän suurriistavirka-apuorganisaation (SRVA) kautta paikalle asiansa osaavat jäljestäjät, jotka hoitavat tilanteen edellyttämät jatkotoimenpiteet. Suomessa sattuu vuosittain noin 4000 hirvieläinkolaria, joista lähes kaikki aiheuttavat jälkitoimenpiteitä.

Terveyssovellus-22

JÄTÄ KOMMENTTI