Puolustusvaliokunnan jäsen kansanedustaja Mikko Savola (kesk): Vihreät ja Vasemmistoliitto vaarantaisivat yleisen asevelvollisuuden

0
Mikko Savola

Eduskunta hyväksyi 27.2.2019 Jehovan todistajien asevelvollisuuden vapautuslain kumoamisen. Lakiesityksen taustalla on yhdenvertaisuusongelman poistaminen siten, että kaikkia vakaumuksia kohdellaan lainsäädännössä samalla tavalla.

Eduskunnan äänestyksessä Silvia Modig (vas) ehdotti lausumaa, jolla hallitus olisi edellytetty tuomaan esityksen siviilipalveluksen lyhentämisestä ja lainsäädännön, jolla luovutaan aseistakieltäytyjille langetetuista vapausrangaistuksista. Lausuman puolesta äänesti 14 Vihreiden edustajaa ja 9 Vasemmistoliiton edustajaa.

-Vihreiden ja Vasemmistoliiton kanta avaisi vaarallisen tien yleisen asevelvollisuuden murentamiselle ja on vastuuton kanta koko maan puolustamisen näkökulmasta. Koko maan kattavan alueellisen puolustusjärjestelmän kulmakivi on yleinen asevelvollisuus ja järjestelmä nauttii kansalaisten laajaa tukea, Savola sanoo.

Puolustusvaliokunnan jäsen Mikko Savola muistuttaa, että Puolustusvoimien vahvuus perustuu 95 %:sti reserviläisiin.

-On välttämätöntä, että pystymme ylläpitämään Puolustusvoimien kriisinajan vahvuuden 280 000 hengessä. Tämä edellyttää, että reserviläisiä koulutetaan myös jatkossa nykyinen määrä, noin 20 000 varusmiestä, jotta operatiivisiin, alueellisiin ja paikallisjoukkoihin saadaan sijoitettua osaavaa reserviä, Savola sanoo.

” Suomen kansalaisuuteen kuuluu oikeuksia ja velvollisuuksia ja perustuslain mukaan jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään. ”

– Velvollisuuden voi täyttää joko asepalveluksena tai siviilipalveluksena. Siviilipalvelusta tulee kehittää kansalaispalveluksen suuntaan, missä lisätään valmiuksia kokonaisturvallisuuden parantamiseen. Totaalikieltäytyjiä on vuosittain noin 30-50, joista valtaosa suorittaa heille tuomitun rangaistuksen valvontarangaistuksena.  Valvontarangaistukseen tuomittu asuu kodissaan. Kaikkia vakaumuksia kohdellaan yhdenvertaisella tavalla ilman kohtuuttomuuksia. On tärkeää, että pidämme kiinni nykyisestä lainsäädännöstä, joka turvaa yleisen asevelvollisuuden ja laajan reservin, Savola linjaa.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI