REIJO HONGISTO | Kielen vaikutus potilasturvallisuuteen Pietarsaaren palo- ja pelastuspalvelun alueella

0

Kansanedustaja Reijo Hongisto
Pohjalaiskansanedustaja Reijo Hongisto (PS) on jättänyt myös tänään kirjallisen kysymyksen Suomen hallituksen vastattavaksi, tiedostaen samalla mitä epäkohtia maastamme on edelleenkin löydettävissä.

Pietarsaaren asukkaista suomenkielisiä on 37,7 %, ruotsinkielisiä 56 % ja muuta kieltä äidinkielenään puhuu 6,3 %. Pietarsaaren palo- ja pelastuspalvelun vastuualue on tarvittaessa koko Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Palo- ja pelastuslaitoksessa on 49 työntekijää, joista 42 on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Laitoksen kolmessa ensihoitoyksikössä on 16 työntekijää, joista vain yksi on suomenkielinen. Vuoden 2013 alussa rekrytoitiin 9 uutta työntekijää, joista yksikään ei puhu äidinkielenään suomea.

Sosiaalisessa mediassa käydyn keskustelun ja kansalaispalautteen mukaan Pietarsaaren suomenkieliset asukkaat ovat huolissaan omasta turvallisuudestaan, koska sairaankuljetuksen henkilöstön suomen kielen taito ei ole riittävä. Vajavainen kielitaito on aiheutunut väärinkäsityksiä ja niiden seurauksena potilasturvallisuus on vaarantunut.

Hongiston kysymys edellämainittuun selontekoon kuuluu seuraavasti:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Pietarsaaren palo- ja pelastuspalvelun yksikössä saavutetaan kielellinen tasa-arvo ja myös suomenkielisille asiakkaille taataan ensihoidon palvelu heidän omalla äidinkielellään?

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI