Reserviläisille lisää toimintaoikeuksia

0
(Kuva: Reserviläisliitto)
Puheenjohtaja Mikko Savola osallistui Salpa-jotokseen, jonka suojelijana Reserviläisliitto tänä vuonna toimii. (Kuva: Reserviläisliitto)
Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola esittää vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain avaamista.

Miehikkälässä puhuneen Mikko Savolan mukaan vuonna 2007 säädetty laki on osin vanhentunut ja vaatii päivittämistä reserviläistoiminnan ja -kouluttamisen järjestämisen osalta.

– Tavoitteeksi tulee asettaa reserviläiskoulutuksen ja -toiminnan laajentaminen reserviläisten toimintaoikeuksia lisäämällä.

Puolustusvoimauudistuksen myötä useita varuskuntia ja muita Puolustusvoimien toimipisteitä on suljettu. Tämän johdosta vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja -koulutus sekä reserviläistoiminta ovatkin entistä tärkeämpiä puolustuksemme kannalta. Vapaaehtoista maanpuolustusta säätelevä laki tulisi tarkistaa uutta tilannetta vastaavaksi.

Puheenjohtaja Mikko Savolan mukaan mallia tähän voisi ottaa muualta läntisestä Euroopasta:

– Kun reserviläiset esim. Saksassa järjestävät tapahtumia ja koulutusta varuskunnissa, on kantahenkilökunnan rooli pieni.  Esimerkiksi viikonloppuna reserviläiset voivat tänä aikana käyttää käsiaseita, kuljetusvälineitä ja vaatetusmateriaalia melko paljon vapaammin asiaan koulutettujen reserviläisten johdolla. Suomi voisi ottaa tästä mallia; Voisimme säilyttää niin reserviin siirtyneen evp henkilöstön koulutusoikeudet, kuin kehittää MPK:n koulutusjärjestelmää ja lainsäädäntöä niin, ettei toimintaa olisi aina järjestettävä puolustusvoimien henkilökunnan johdolla.

Suomessa laki edellyttää tiukempaa Puolustusvoimien henkilöstön läsnäoloa reserviläisten ampuessa Puolustusvoimien aseilla. Erilaisten univormujen ja muun materiaalin lainaamiseen liittyy pääsääntöisesti kankea lupamenettely. Salpavaelluksen päätösjuhlassa Miehikkälässä puhuneen Mikko Savolan mukaan normienpurkutalkoiden ulottaminen myös maanpuolustukseen toisi paljon etuja.

– Reserviläiskoulutuksen ja toiminnan järjestämistä tämänsuuntaiset uudistukset helpottaisivat. Puolustusvoimien tehtävät ja kustannukset vapaaehtoistoimintaan sekä -koulutukseen liittyen puolestaan vähenisivät. Puolustusvalmiutemme ja -kykymme paranisi kun reserviläiset olisivat nykyistä paremmin koulutettuja ja osaisivat ampua paremmin.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 230.000 henkilöä, joista yli 95 prosenttia on vasta valmiutta kohotettaessa palvelukseen kutsuttavia reserviläisiä. Tämän joukon sotilaallisen osaamisen ja kenttäkelpoisuuden ylläpitämien edellyttää riittävää kertausharjoituskoulutusta sekä laajamittaista omaehtoista toimintaa ja koulutusta.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI