Reserviläisliitto valmis tukemaan reservipoliisin muodostamista

0
Reservipoliisin vahvuudeksi on kaavaitu 2.000 - 3.000 henkilöä. (Kuva: Puolustusvoimat)

Liitossa on jäsenenä yli tuhat sotilaspoliisikoulutuksen saanutta reserviläistä.

Poliisihallitus on päättänyt selvittää ns. reservipoliisin käyttömahdollisuudet poliisin toiminnan tukena poikkeustilanteissa yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Ajatuksena on luoda poliisille reservi, jota voitaisiin käyttää kriisitilanteissa kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisin nykyinen vahvuus ei tähän välttämättä riitä.

Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Ismo Nöjd toteaa tuoreessa blogissaan, että Reserviläisliitolla on halua ja valmiutta tukea reservipoliisin muodostamisessa.

– Reserviläisliitossa on kaikkiaan 1061 sotilaspoliisikoulutettua jäsentä, joista sotilasarvonsa ilmoittaneita upseereita on 122, aliupseereita 606 ja miehistöä 329. Heistä 20-35 vuotiaita on yli 600 henkilöä ja 36-50 vuotiaita lähes 400 henkilöä. Reserviläisliiton jäsenet ovat vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneita kansalaisia ja vapautuessaan aikanaan Puolustusvoimien sodan ajan tehtävistä, he muodostavat otollisen ryhmän rekrytoida henkilöstöä reservipoliisiin.

Varapuheenjohtaja Nöjd muistuttaa, että poliisivoimat on mitoitettu toimimaan normaaliolojen tilanteissa ja se pystyy nykyresurssein vastaamaan vain rajallisesti poikkeustilanteisiin. Tähän ongelmaan ratkaisun tuo esitetty reservipoliisijärjestelmä, joka vastaa myös uudenlaisten uhkakuvien tuomaan haasteeseen.

– Nykymaailmassa vakavia poikkeustilanteita saattaa syntyä jo rauhan aikana tilanteissa, joissa ei vielä ole ylittynyt kynnys ottaa valmiuslain tai puolustustilalain valtuuksia käyttöön.

Nöjdin mukaan polisiin apuna toimiminen edellyttää soveltuvien henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi korkeatasoista koulutusta ja jatkuvaa harjoittelua. Tässä tehtävässä osaavana kumppanina voisi toimia julkisoikeudellinen maanpuolustuskoulutusyhdistyksemme MPK yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun POLAMK kanssa. Reservipoliisin vahvuudeksi on kaavailtu 2.000 – 3.000 henkilöä.

JÄTÄ KOMMENTTI