Risti ja Rakkaus – Soinin Seurakunnan historia on ilmestynyt

0
Kirjatyöryhmän jäseniä vas. Tarja Peura, Kyllikki Laukkola, Esko Kallio, Markku Puronhaara ja kirjoittaja Hannu Lehtonen

Eilen jukaistiin Soinin seurakuntatalolla seurakunnan historiaa käsittelevä teos – RISTI ja RAKKAUS -. Teos on ensimmäinen laatuaan Soinin seurakunnasta. Työryhmässä ovat olleet mukana Esko Kallio, Pasi Kilpeläinen, Tarja Peura, Kyllikki Laukkola, Markku Puronhaara ja Hannu Lehtonen, joka on varsinainen kirjoittaja ja toimittaja.

Kirjan toimittanut pastori Hannu Lehtonen kertoi kirjan julkistamistilaisuudessa muun muassa seuraavaa:

-Tänään julkistettava Soinin seurakunnan historiikki on ollut työn alla kauan aikaa. Nyt tämä työ on tullut päätökseen. Kirjan tekemisen aivan loppumetreihin sisältyi vielä kiireinen loppurutistus muun muassa kuvien suhteen. Lopulta totesimme kirjan taittajan, Marko Oikarisen, kanssa, että tämä homma on nyt tässä, ja niin kirjan tiedostot lähetettiin kirjapainoon. Tuo päivä jäi mieleeni hyvin huojentavana. Oli sellainen olo, että olemme parhaamme yrittäneet.

Sain kutsun tämän historiikin tekemiseen silloisen kirkkoherran, Esko Kallion, kautta. Kiitän Eskoa ja teitä muita, jotka näitte historiikin tarpeelliseksi ja annoitte työn minun tehtäväkseni. Pidän sitä suurena luottamuksen osoituksena.

Tilaisuuden yleisöä

Historiikkia varten tarvittavien tietojen kokoaminen, tekstin kirjoittaminen ja kuvien valitseminen on ollut minulle henkilökohtaisesti hyvin antoisaa. Olen perheeni kanssa asunut Soinissa lähes kaksikymmentä vuotta ja sitäkin kauemmin käynyt säännöllisesti seurakunnallisissa tehtävissä täällä. Sinä aikana Soini ja Soinin seurakunta on tullut aika tutuksi. Tämän työn puitteissa olen saanut koettaa kaivautua Soinin seurakunnan ja Soinin menneisyyteen.

Tätä historiikkia valmistellessani vahvistui mielessäni se käsitys, että tähän työhön olisi ollut hyvä lähteä jo viimeistään viime vuosikymmenellä. Voin kuvitella, että tästä työstä olisivat olleet hyvin kiinnostuneita ainakin Juhani Löytömäki ja Sulo Pitkäaho, kaksi Soinin paikallishistorian asiantuntijaa.

RISTI ja RAKKAUS

Kun aloitin historiikin tekemisen, oli mietittävä miten sitä käytännössä tekisi. Olen ollut mukana varsin monien kirjojen tekemisessä, mutta tämän tyyppistä kirjaa en ole koskaan tehnyt. Niinpä päätin aluksi käydä läpi seurakunnan pöytäkirjoja. Niistä kertyi paljon muistiinpanoja. Tämä vaihe oli aika raskas mutta siitä oli myöhemmin hyvin suuri hyöty. Samalla kokosin kaikkea mahdollista seurakunnan vaiheisiin liittyvää tietoa. Naapuriseurakuntien historiikit tietysti kiinnostivat myös paljon.

Kun minulla alkoi olla koossa varsin paljon materiaalia, tuli eteen hankala kysymys: miten siitä saisi aikaan kirjan. Tämä kysymys ja sen ratkaiseminen on yksi asia, joka on tästä työstä jäänyt erityisesti mieleeni. Lopputulos on käsissänne katsottavissa ja luettavissa.

Kirjan nimi on elänyt omaa elämäänsä. Omassa mielessäni on pitkään pyörinyt risti-teema. Tähän yhdistyy se sanoma, joka liittyy vaivaisakkaan. Risti kertoo kristillisen uskon perustuksesta, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen rististä, joka on kuvattuna kirkon alttaritaululle ja josta muistuttaa kirkon ristiperustuskin. Vaivaisakka taas on kauan palvellut diakoniatyössä kooten varoja vähävaraisille ihmisille. Tästä kumpuaa tuo kirjan nimi: Risti ja rakkaus.

Tämä teos ei ole mikään tieteellinen tutkimus Soinin seurakunnan historiasta. Se mitä kirjassa sanotaan, ei ole kuitenkaan mitään hatusta vedettyä mututietoakaan, vaan se on pyritty perustamaan käytettävissä oleviin lähteisiin. Siksi kirjassa on varsin runsaasti viitteitä. Kirjasta tuli suunnitelmien mukaisesti reilun sadan sivun laajuinen. Tämä merkitsee, että se on suhteellisen suppea. Minulle tuli aika varhain idea sisällyttää kirjaan tietty määrä laatikoita, joissa on erilaisia pieniä seurakunnan historiaan tavalla tai toisella liittyviä kertomuksia yms. Historiikin perusluonne on yleensä aika asiapitoinen. Nämä laatikot on tarkoitettu tuomaan lukijalle pientä kevennystä.

Kirjan sisältöä ajatellen haluaisin nostaa esille pari asiaa, jotka kirjan tekstiä kirjoittaessani alkoivat puhutella minua. Menneinä aikoina niin täällä Soinissa kuin muualla ev. lut. kirkossa Raamattu ja luterilainen oppi on juurrutettu ihmisten mieliin pienestä pitäen. Ehkä voisi sanoa, että seurakunnan jäsenistä haluttiin kasvattaa katkismuskristittyjä. Nykyään tilanne on hyvin paljon toinen.

Samoin tämä työ laittoi miettimään kysymystä siitä, mikä on kristillinen seurakunta ja mitä sen jäsenyys merkitsee. Nykyään moni mieltää seurakunnan jäsenyyden samanlaiseksi kuin esimerkiksi urheiluseuran tai jonkin yhdistyksen jäsenyys. Tämä ei kuitenkaan lainkaan vastaa Raamatun ja luterilainen tunnustuksen linjauksia.

Tämän kirjan valmistuminen ja painoon lähettäminen oli minulle suuri huojennus. Mutta toisaalta kirjan julkaiseminen on myös aika jännittävä kokemus. Mietin miten tähän kirjaan tullaan reagoimaan, miten sitä luetaan, mitä siinä nähdään tai ei nähdä jne. Toivon että tämä teos täyttäisi oman tehtävänsä siten, että lukija saisi yleiskatsauksen seurakunnan vaiheista.

Vielä haluan lausua muutaman kiitoksen sanan. Seurakuntaa haluan kiittää luottamuksen osoituksesta, että sain tämän työn tehtäväkseni. Työryhmän jäseniä (Esko Kallio, Pasi Kilpeläinen 2017-, Tarja Peura, Kyllikki Laukkola ja Markku Puronhaara) kiitän tämän työn tukemisesta, neuvoista ja ohjauksesta. Haluan kiittää myös kaikkia muita ihmisiä, jotka ovat eri tavoin auttaneet tässä työssä. Oli hieno kokea, että moni oli kiinnostunut ja valmis auttamaan -.

Kirkkoherra Pasi Kilpeläinen ojentaa kirjan Ahti Aholle, joka on valmistanut kuvien muokkauksen ja antanut kuvia kirjaan.
Kirjaa on saatavissa Soinin seurakunnasta, seurakunnan tapahtumista ja Soinin Kirjakaupasta

 

JÄTÄ KOMMENTTI