Ruoveden ja Virtain yhteistyö jatkuu ja kehittyy KHO:n päätöksen myötä

0

Virrat ja Ruovesi jatkavat sote-palveluiden yhteistoimintaa nykyiseltä pohjalta. Tälle jatkolle tuli vahvistus Korkeimman hallinto-oikeuden 9.12.2019 antaman päätöksen myötä.
Päätös liittyy tehtyyn valitukseen, joka koskee valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä velvoittaa Ruoveden kunta järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut edelleen yhteistoiminnassa Virtain kaupungin kanssa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tehdyn valituksen.

Ruoveden kunnanvaltuusto ja Virtain kaupunginvaltuusto ovat 18.6.2012 hyväksyneet yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi. Yhteistoiminta käynnistyi vuoden 2013 alusta lukien. Vuodesta 2016 muiden kuin viranomaisvastuulla olevien sote-palveluiden tuottamisesta on vastannut Keiturin Sote Oy, joka on Virtain kaupungin tytäryhtiö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustelut liittyivät vireillä olevaan kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja siihen liittyviin säädöksiin, jotka velvoittavat kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos ne eivät muodosta lain edellyttämää 20 000 hengen väestöpohjaa. Korkein hallinto-oikeus katsoo valtioneuvoston voivan velvoittaa puitelain 5 a ja 15 §:n perusteella kunnan sellaiseen yhteistoimintaan, jollaiseen se on jo itse aikaisemmin sitoutunut.

Päätöksen myötä kunnat aikovatkin yksimielisesti jatkaa hyvää kehitystyötä yhteistoiminnan ja palveluiden parissa. Molemmista kunnista tuodaan esiin, että syksyn aikana toimintaa ja yhteistyötä ollaan kehitetty pitkäjänteisin tavoittein riippumatta siitä, mikä KHO:n päätös tulisi olemaan. Näin ollen sama työ jatkuu edelleen ja tehdyn päätöksen toivotaan vahvistavan yhteistoimintaa entisestään.

– Tämä päätös piti yhteistyön ennallaan. Meillä on yhteistyö menossa hyvää vauhtia entistä parempaan suuntaan ja kehitämme sitä edelleen. Nyt on tärkeintä keskittyä varmistamaan hyvät sote-palvelut, Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Viitanen avaa tilannekuvaa.

– Yhteistyön kehittämiseksi on päätetty perustaa sote-neuvottelukunta helpottamaan poliittista keskustelua sekä virkamiestason yhteistyön tiivistämiseksi on selkeät askelmerkit. Palvelutuotannossahan ei ole ollut merkittäviä ongelmia, vaan se on pääsääntöisesti kerännyt kiitosta molemmin puolin, toteaa Virtain kaupunginjohtaja Juha Viitasaari.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI