Savola Rokulipäivillä: Yritysten, omistamisen ja omistajavaihdosten verotus ei kiristy

0
Alajärven rokulipäiviä vietetään vuosittain tutulla markkinapaikalla "Paavolan" kaduilla ja torilla (K-Media/Arkistokuva)

Teksti: Jouko Siirilä/J-Pnews
Kuvat: Jouko Siirilä ja Jukka Ketonen

– Hallitusohjelmassa Keskustan kynnyskysymykset on huomioitu erinomaisesti, alleviivasi kansanedustaja Mikko Savola Alajärven rokulipäivillä. Tällä vaalikaudella hän vaikuttaa myös eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan varsinaisena jäsenenä.

– Erityisesti aluepolitiikasta ja yrittäjyydestä asetettiin keskustan niskaan suuria paineita neuvotteluihin lähdettäessä. Moni pelkäsi pahinta, lopputulos oli toinen. Yrittäjien, yritysten, omistamisen ja omistajanvaihdosten verotus ei kiristy, korostaa Savola.

– Verotuksen kannusteet säilyvät sekä uutta alkua tai ensimmäisen vieraan työntekijän palkkausta helpotetaan.

– Ohjelmaan on kirjattu vahva sitoutuminen työllisyyden kasvun jatkumiselle ja työllisyysasteen nostamiseen 75 prosenttiin. Tämä parantaa julkisen talouden rahoituspohjaa arviolta kahdella miljardilla eurolla.

Tavoitteen saavuttaminen on iso ja uudenlainen haaste, koska nykyinen hallitus nojaa yhteistyöhön erilaisten näkemysten kesken. Tämän seurauksena tosin ammattiyhdistyskenttä on nyt suhtautumassa myötämielisesti hallituksen tavoitteisiin työllisyyden parantamiseksi.

”EU-tukea suhteessa enemmän
Etelä- ja Länsi-Suomen tiloille”

Tällä viikolla alkoi Suomen kolmas kausi EU-puheenjohtajamaana, sanoi Savola korostaen, että alkanut vuosi on kriittinen EU:n uuden maatalouspolitiikan valmistelussa.

– Tulevaa tukijärjestelmää laadittaessa on rahoitus kohdennettava tehokkaasti varsinaista ruuantuotantoa painottaen.

– EU:n rakennerahastovarojen jakopäätös käsitellään syksyn aikana. Myöhemmin tehdään kansallisesti päätös siitä, miten varat jaetaan Suomen sisällä.

– Eteläisen ja läntisen Suomen maakunnat esittivät, että tulevalla EU-ohjelmakaudella Suomi jakaa rakennerahastovarat tasaisemmin koko maahan.

– Mielestäni liitot ovat oikeassa, aluepolitiikassa tulee näkyä myös oman kotiseutumme etu. Enää ei ole yhtä selviä perusteita rahojen massiiviseen ohjaamiseen Itä- ja Pohjois-Suomeen, sanoi Savola muistuttaen, että EU ei todellisuudessa päätä näiden varjojen jakamisesta meidän puolestamme.

Kotimaista ruoantuotantoa
on puolustettava jatkuvasti

Kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen on asia, mistä joutuu puhumaan jatkuvasti liian paljon, sanoi Savola.

– Voisi jo olettaa, että kaikkialla on helppo tajuta todellisuus siitä, mitä kotimainen alkutuotanto tarvitsee. Suomessa ruoka-ala työllistää yhteensä melkein kolmesataaviisikymmentätuhatta suomalaista ja täällä meillä maakunnassa ruoka-alasta jokapäiväisen leipänsä saa joka viides.

Hallitusohjelmaan on kirjattu vahva linjaus suomalaiseen maatalouteen liittyen. Olennaisimpana ohjelmassa on selkeä kirjaus viljelijöiden aseman parantamisesta osana ruokaketjua ja neuvotteluasemien tasapainottamisesta.

– Jos lainsäädännöllä tehdään lisäkustannuksia viljelijöille, tullaan nämä myös kompensoimaan. Tuet ohjataan aktiiviseen viljelyyn ja uhattu ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksen tukitasojen heikkeneminen paikataan.

Maatalouden investointirahastoa Makeraa pääomitetaan sadalla miljoonalla investointitukien turvaamiseksi.

– Vain kehittyvä maatalous investoi ja investoiva maatalous pitää koko maaseudun vireänä.

Suomen metsät kasvavat reilusti enemmän kuin niitä hakataan. Puun avulla esimerkiksi korvataan muovia ja rakennetaan yhä suurempia sekä ympäristöystävällisempiä rakennuksia, totesi kansanedustaja Mikko Savola Alajärven Rokulipäivien avajaisissa perjantaina. (Jouko Siirilä/jpnews.fi)

Metsämaan kiinteistöveroa
ei tarvitse pelätä

– Alajärvi on vahvaa puunjalostuksen aluetta. Se heijastaa hyvinvointi laajasti koko maakuntaan. On ollut hieno huomata yritysten ja kaupungin välisen yhteistyön tuottavan hedelmää, Mikko Savola totesi.

– Kestävää metsän käyttöä ei tule rajoittaa myöskään jatkossa. Metsästyksen, marjastuksen ja kalastuksen mahdollisuudet on tunnustettava.

Samalla Savola vakuutti, että metsämaan kiinteistöveroa ei tarvitse pelätä tällä eduskuntakaudella.

– Kansainvälisessä mittakaavassa metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaiden omaan toimivaltaan. Tästä on pidettävä jatkossakin kiinni ja kansallista kestävää metsänhoitoa on rohkeasti puolustettava.

– Tässä yhteydessä on sanottava päivän selvänä asiana, että jokaisen Vihreidenkin ministerin on noudatettava hallitusohjelmaa ja sinne kirjoitettuja linjauksia.

– Metsät ovat suomalaista kansallisomaisuutta ja taloutemme selkäranka ja meillä on maailman paras osaaminen kestävässä metsänhoidossa. Avohakkuualat ovat verrattain pieniä ja uudet taimet istutetaan nopeasti uudistustyön yhteydessä.

Pakolaispolitiikkaan ei ole
tulossa muutoksia

Suomen pakolaispolitiikasta on tullut kevään mittaan tiedusteluja Mikko Savolallekin. Hän vakuutti kuulijoilleen Rokulipäivillä, että EU-puheenjohtajamaan roolin alkamisen yhteydessä tehtiin poikkeuksellinen erillispäätös vastaanottaa Italian rannikolla odottaneesta laivasta kahdeksan turvapaikanhakijaa.

– Suomi on täyttänyt sovitut vaateensa turvapaikanhakijoiden vastaanotossa tunnollisesti. Siksi toimintamme lähtökohta on, ettei poikkeuspyyntöjä hyväksytä, varsinkaan kun moni muu maa ei ole omia velvoitteitaan täyttänyt.

– Linja pysyy edellisen hallituksen mukaisena ja hyvä niin. Tästä on niin ikään selkeät hallitusohjelman linjaukset.


Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI