Savola: Ympäristölupien byrokratiaa kevennettävä

0

Kansanedustaja Mikko Savola Ähtäristä (Kesk) kysyy. Mihin toimiin hallitus ryhtyy ympäristölupien hintojen kohtuullistamiseksi, paikallisen päätösvallan lisäämiseksi, käsittelyaikojen lyhentämiseksi sekä viranomaisten valitusoikeuden rajaamiseksi ympäristölupakäsittelyssä?

Savolan mielestä ympäristönlupamaksu voi olla liian suuri riski kehittää tuotantoaan. Lisäksi pitkittyneet käsittelyajat luovat epävarmuutta sekä hidastavat uusien laitosten, järjestelmien ja alueiden rakentamista ja käyttöönottoa.

– Ympäristölupien hinnoittelu on noussut mittasuhteisiin joka koetaan varsinkin maaseudulla suoranaiseksi kehityksen ja kannattavuuden jarruksi, sanoo Savola

Ympäristölupauudistusten myötä osa jo myönnetyistä luvista joudutaan hakemaan uudelleen ja näin ollen myös hakeminen maksamaan. Ympäristölupamaksujen suuruus vie myös väistämättä rahaa pois muusta kehittämisestä maaseudulla.

– Se saattaa esimerkiksi nostaa kynnystä toteuttaa kehittyneempiä ja ympäristöystävällisempiä, mutta kalliimpia ratkaisuja.

Savolan mukaan ympäristölupien käsittelyssä tuleekin näkyä vahvasti alueellinen osaaminen ja tuntemus, mikä osaltaan voi nopeuttaa käsittelyaikoja ja karsia kustannuksia. Viranomaisille tulee myös asettaa rajoitukset valittamiseen toistensa tekemistä päätöksistä.

– Käsittelyaikoihin tulee myös säätää maksimiaika jonka jälkeen prosessi käsiteltäisiin hakijamyönteisesti ja nopeutetusti loppuun, sanoo Savola.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI