Savolalle paikat Maa- ja metsä- sekä ulko-ja turvallisuuspoliittisissa valiokunnissa.

0
Kansanedustaja Mikko Savola

Ähtäriläistä kansanedustaja Mikko Savolaa (kesk.) esitetään jatkamaan työtään ulko- ja turvallisuuspoliittisena vaikuttajana eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varsinaisena jäsenenä sekä puolustusvaliokunnan varajäsenenä. Valiokunnista uutena Savola aloittaa maa- ja metsätalousvaliokunnan varsinaisena jäsenenä.

Lisäksi Savolan kansainvälinen vaikuttaminen jatkuu Suomen delegaattina Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa sekä uutena jäsenenä ulkopoliittisen instituutin hallituksessa.

-Ulko- ja turvallisuuspoliittiset tehtävät ovat vaikuttavia ja monilta osin myös tuttuja. Ulkopoliittisen instituutin hallituksen jäsenyys tuo uutta mielenkiintoista näkökulmaa ja monipuolista haastetta osana tätä työtä, Savola korostaa.

Maa- ja metsätalous on Etelä-Pohjanmaalla erityisen tärkeässä roolissa. Suomessa ruoka-ala ja metsätalous työllistää yhteensä melkein puolimiljoonaa suomalaista ja eteläpohjalaisista ruoka-alasta palkkansa saa suoraan tai välillisesti melkein joka viides. Suomen ruoka-aitan näkökulma ja edunvalvonta, osana maailman puhtainta ruokaketjua, vaatii vahvaa puolestapuhujaa.

-Maa- ja metsätalousvaliokunnan lakivalmistelussa työskentely on kiinnostanut alusta lähtien ja nyt siihen tarjoutui mahdollisuus jota en tahdo sivuuttaa. Varsinkin maatalouden kannattavuuskriisin kanssa on painittu jo vuosia ja tahdon antaa oman panokseni ratkaisujen löytämiseksi, Savola painottaa.

Eduskunta vahvistaa valiokuntapaikat tiistaina 18.6.2019 kokoontuvassa istunnossa.

 


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI