SeAMK haluaa vahvistaa yhteistyötä yritysten kanssa

0
Seinäjoen ammattikorkeakoulu syventää yritysyhteistyötä jalkautumalla yrityksiin. Lisäksi SeAMKin yrityksille suunnattavan palvelutarjonnan tuotteistamiseen sekä aktiiviseen yhteydenpitoon tullaan kiinnittämään erityishuomiota.

SeAMK haluaa syventää ja lisätä yritysyhteistyötä eteläpohjalaisten yritysten kanssa. Elo-syyskuun vaihteessa SeAMKilaiset vierailevat noin sadassa yrityksessä. Yrityskäyntien tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja lisätä vuorovaikutusta sekä SeAMKista yrityksiin että yrityksistä SeAMKiin. SeAMKilaiset vievät samalla viestiä laajasta palvelutarjonnasta uuden Palvelut yrityksille ja yhteisöille -esitteen myötä.

Vierailuja pyritään tekemään ennen kaikkea pk-yrityksiin ja myös aivan pienempiin yrityksiin. Taustana on opetuksen ja TKI-toiminnan lisäksi SeAMKin kolmas tehtävä alueen kehittäjänä sekä vuoden 2014 Etelä-Pohjanmaan pk-yritysbarometri, jonka mukaan alueen pk-yritykset toivoivat parannettavaa yhteistyömahdollisuuksissa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

– Haluamme palvella alueen yrityksiä entistä paremmin ja olla helppo paikka ottaa yhteyttä, kertoo tutkimus- ja innovaatiojohtaja, vararehtori Elina Varamäki.

SeAMKin TKI-toiminta vastaa yritysten ja muiden organisaatioiden kehittämishaasteisiin neljällä strategian mukaisella painoalallaan. Viime vuonna SeAMKin TKI-toiminta keräsi ulkopuolista rahoitusta noin 5,5 miljoonaa euroa.

SeAMKin TKI-toiminnan tunnuslukuja (v. 2014)

–Vuodessa noin sata projektia, joihin on saatu ulkopuolinen rahoitus

–Ulkopuolisen TKI-rahoituksen kokonaismäärä 5,5 M€

–Maksullisia palvelutoimeksiantoja alueen yrityksille ja yhteisöille 270 kpl

–Yhteistyötä n. 400 alueen yrityksen kanssa

–Julkaisuja 296 kpl

–TKI-toimintaan 90 henkilötyövuoden panos

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.

JÄTÄ KOMMENTTI