Seudun isoissa järvissä vettä piisaa

0
hyydetulvanpurkua Savonoella muutama vuosi sitten (jpnews.fi)
Hyyteen torjuntaa Kyröjoella tammikuussa 2014. (Kuva: Jussi Ruohoniemi E-P:n ELY)
Ähtärinjärven ja Alajärven pinta on noussut säännöstelyn ylärajan tuntumaan. Lappajärvi on lumen sulamisten ja sateiden vuoksi noin 25 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä ja sen ennustetaan nousevan vielä noin 10 cm. Sateet ja lumen sulaminen ovat nostaneet myös tekojärvien pintoja korkealle.

Lappajärven juoksutus on 18 m3/s ja järven pintaa pyritään laskemaan ennen mahdollisia hyydeongelmia.

Perhonjoella sateet ja lumen sulaminen ovat nostaneet tekojärvien pintoja korkealle ja myös tulovirtaamat ovat kasvaneet. Patanan tekojärven ohi Perhonjoen vanhaan uomaan on juoksutettu sunnuntai-illasta lähtien 16 m3/s. Perhonjoen ennustetaan jäävän selvästi normaalin kevättulvan alapuolelle.

Kyrönjoen tekojärvien ja Seinäjärven pinnat ovat nousseet sateiden seurauksena. Voimayhtiö on yön ja aamun aikana laskenut Pitkämön pintaa ohijuoksuttamalla Kauhajoen ja Jalasjoen säännöstelypatojen kautta suurimmillaan 100 m3/s. Ilmajoella Nikkolassa vedenpinta nousi viikonlopulla 1,5 metriä, mutta näyttäisi jäävän pari metriä pengerrysalueiden tulvaluukkujen avaamistason alapuolelle. Kyrönjoen alaosan virtaama on normaalin kevättulvan tasolla. Lapuanjoella virtaaman nousu on ollut hieman pienempää kuin Kyrönjoella. Liinamaassa Lapuanjoen vedet nousivat alimmille pelloille viikonlopun aikana. Vedenpinnan ennustetaan nousevan maanantain aikana Liinamaassa vielä muutamia senttejä.

Pohjanmaan eteläosan jokien Lapväärtinjoen, Teuvanjoen, Närpiönjoen ja Maalahdenjoen virtaamat ylittivät sunnuntain aikana keskimääräisen kevättulvan tason. Joet ja ojat olivat piripinnassa, mutta pysyivät melko hyvin uomissaan. Paikoin peltoja oli kuitenkin veden alla. Sunnuntain saderintama jäi pääosin Pohjanmaan eteläpuolelle, minkä ansiosta Teuvan-, Närpiön- ja Maalahdenjoen virtaamat lopettivat nousunsa sunnuntai-illan aikana. Myös Lapväärtinjoella virtaama näyttäisi pysähtyneen nyt maanantaina aamulla tasolle 100 m3/s. Vuoden 2012 syystulvan aikana virtaama oli lähes 200 m3/s.

Sääennusteiden mukaan lähipäivien sateet jäävät vähäisiksi, mikä helpottaa huomattavasti tulvatilannetta. Koska maa on märkää ja pienet uomat täynnä vettä, sateet näkyvät nopeasti jokien ja järvien vedenkorkeuksissa ja virtaamissa.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI