SKAL | Maanteiden tavaraliikenteen pelisäännöt selkiytyvät

0
Kyky-Betset271121
Hallitus esittää maanteiden tavaraliikennettä koskevan lupalainsäädännön muuttamista. Se perustelee muutoksia 20.12. julkistetussa esityksessään harmaan talouden torjunnalla.

Keinoina käytetään liikennelupapakon selkeyttämistä, liikennelupaehtojen kiristämistä, tilaajan vastuun lisäämistä sekä viranomaisten tarkastusten lisäämistä. Muutokset parantavat kuljetusyritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja auttavat harmaan talouden kitkemisessä kuljetusalalta.

Kaupallinen kuljetustoiminta maanteillä on luvanvaraista liiketoimintaa, joka edellyttää kuljetusyritykseltä liikennelupaa. Lupavaatimukseen on liittynyt useita poikkeuksia, jotka ovat asettaneet kuljetusten suorittajia eriarvoiseen asemaan. Hallituksen lakiesityksessä poistetaan monia näistä porsaanrei’istä. Erityisen hyvänä SKAL pitää niin sanotun 30 prosentin säännön poistamista laista.

Hallituksen esityksessä on myös huomautettavaa. Muun muassa rikkoontuneiden ajoneuvojen hinauksia ei tule vapauttaa lupavelvoitteesta, sillä se rajaisi erittäin vaativat kuljetukset koko alaa koskevien osaamis- ja vakavaraisuusvaatimusten sekä viranomaisten valvonnan ulkopuolelle. Lisäksi traktorikuljetusten liikennelupapoikkeus maataloudessa tulee sitoa tarkemmin polttoöljyn käyttöoikeuteen. Tällä estetään markkinahäiriöitä. SKAL vaatii lupapoikkeusten karsimista ja tarkentamista eduskuntakäsittelyn yhteydessä.

SKAL pitää lakiin esitettyä uudistusta tervetulleena epäterveen kilpailun vaivaamalle kuljetusalalle. Liikennelupavelvollisuuden selkeyttämisellä luodaan viranomaisille paremmat mahdollisuudet valvoa tavaraliikenteen lainmukaisuutta.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI