Soinilaisia korkeakouluopiskelijoita tuetaan

1

Syksyn saapuessa koulujen lukuvuodet ovat jälleen käynnistymässä. Korkeakouluopiskelijoilla se tarkoittaa samalla erilaisia järjestelyjä talven varalle.

Syksyn myötä myös Soinin kunnan korkeakouluopiskelijoiden tuen haku aukeaa. Soinilaisten opiskelijoiden tuki on 200 euroa vuodessa. Sitä tulee hakea Soinin kunnasta 31.10 mennessä.

Kunnajohtaja Juha Viitasaari perustelee päätöstä:

”Osaamisen kehittäminen on elinehto yhteiskunnan kehittymiselle ja perusedellytyksenä elinkeinoelämän toiminnalle.

Opiskelu parantaa tutkitusti myös yksilön hyvinvointia ja sosiaalista statusta. Tätä haluamme tukea Soinissa, sillä soinilaisten mahdollisuus opiskella koetaan kunnassa erittäin tärkeäksi”.

Opiskelijoiden tukea voidaan myöntää yli 18-vuotiaille ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville soinilaisille. Tuki tulee hakea lukuvuosittain syksyllä. Se maksetaan alkuvuodesta edellyttäen, että hakijan kotikunta on 1.1.2020 Soinissa. Tukihakemuslomake on löydettävissä kunnan verkkosivuilta.

Mikäli opiskelija suorittaa tutkintonsa lukuvuoden aikana ja on näin ollen kirjoilla korkeakoulussa vain osan vuotta, on hän oikeutettu tukeen vain syyslukukauden osalta. Tuki on tuolloin 100 euroa. Siihen pätevät muuten samat ehdot kuin täysmääräiseen tukeen ja maksuaika on tammikuussa.

Myönnettävä tuki on hakijalle veronalaista tuloa. Lukuvuonna 2018–19 Soinin kunnanhallitus myönsi tukea 18 henkilölle.

Juha Viitasaari jatkaa:

”Tukihan ei koske pelkästään nuoria, vaan moni soinilainenkin opiskelee tai haluaisi opiskella esimerkiksi töiden ohessa. Se tuo merkittävää sosiaalista pääomaa paikkakunnalle. Tällä tuella voimme kannustaa ja auttaa esimerkiksi matkakuluissa opiskelupaikkakunnalle tai suurten kaupunkien joukkoliikenteessä, joka usein asettaa muualla kirjoilla olevat eriarvoiseen asemaan”.

Opiskelijoiden tuki on osa Soinin kunnan lanseeraamia elinvoimapaketteja. Niihin kuuluvat myös asunnon ostajan ja rakentajan jopa 4000 euron tuki sekä 1500 euron vauvaraha.

”Mielestämme Suomessa pitää olla oikeus valita, missä haluaa asua, elää, kasvaa ja pitää osoitteensa. Soinissa asuminen on erinomainen valinta, joten miksi emme kannustaisi siihen erilaisilla tavoilla.”

1 KOMMENTTI

  1. Juuri näin pitää muidenkien Järviseudun kuntien tukea omia korkeakoulu- tai yliopisto-opislijoita, Summa on tosin pieni, mutta sekin on rikkana rokassa. Kun siihen yhdistetään Alajärven tutkijahotelli, niin voidaan sanoa jo merkiittävästä tuesta perustutkinnon opiskelijalle ja miksei myöskin tohtoriksi aikoville. Toivon hartaasti, että mietittäisiin yhdessä, mitkä ovat opiskelun painopistealueet kussakin kunnassa. Silloin voidaan saada tosi paljon hyötyä, kun opiskelijat ehkä palaavat omille kotipaikkakunnillleen uransa jossakin vaiheessa. Erikoituminen on valttia työelämässä. Erikoistumiseen kannattaa satsata, jotta asiantuntijoita riittää tälläkin alueella tulevaisuudessa.

JÄTÄ KOMMENTTI