Soinin kunnanhallituksen päätöksiä 18.5.

0
Soinin kunnantalo

Kunnanhallitus 18.5.2020 päätökset

 Saatavien poistoja

Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä tehtäväksi saatavien poistoja 3180 euroa. Nyt poistetaan 31.12.2017 mennessä erääntyneitä saatavia, mutta perintä jatkuu.

Talousarvion toteutuminen 31.3.2020

Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin n. 438.000 euroa alijäämäisenä. Maaliskuun lopun tilanne on hiukan arvioitua parempi ja sitä parantaa vielä se, että ensi vuoden valtionosuuksia maksetaan etupainotteisesti loppuvuonna n. 148.000 euroa. Toisaalta koronaepidemian vuoksi verotuloja kertynee paljon arvioitua vähemmän ja terveysmenot kasvavat. Valtion lisätalousarviossa on luvattu kunnille lisätukea. Käydyissä yt-neuvotteluissa on koko henkilöstölle annettu vahva suositus käyttää viikon talkoovapaa, jotta saataisiin menosäästöjä aikaan.

Eräiden edustajien valitseminen

Maaseutuelinkeinojen yhteistyöryhmään varajäseneksi nimettiin Veijo Jousmäki ja valtuustolle esitettään, että tekniseen lautakuntaan Tero Saarimaan varajäseneksi valitaan uusi jäsen.

Eräät poikkeamislupahakemukset

Kunnanhallitus käsitteli kolme poikkeamishakemusta ja myönsi poikkeamisluvan aittarakennuksen rakentamiseen Hankajärvelle, vapaa-ajan asunnon rakentamiselle Syväjärven rantaan ja lisäksi myönnettiin lupa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseen asumiseen ja hyväksyttiin poikkeuslupa lisärakentamiseen. Kohde sijaitsee Iironjärven rannalla.

Teknisen johtajan viran täytöstä

Kunnanhallitus esittää 25.5. kokoontuvalle valtuustolle, että tekniseksi johtajaksi valitaan insinööri AMK Risto Rinne.

Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 2020-21

Soinin kunta sitoutuu SOTE-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun

Vastine Erämaan Elämyskeskus Oy:n jättämään kanteeseen

Soinin kunta antoi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudelle vastineen Erämaan elämyskeskus Oy:n kanteesta, joka koske 523.096,12 euron vahingonkorvauksia korkoineen. Kunta vaatii, että kanne kokonaisuudessaan hylätään ja kunnan oikeudenkäyntikulut korvataan. Vastineessa on tarkat perustelut yksityiskohtiin.

Vuorenmaan rinnealuetta koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen

Kunnanhallitus päätti irtisanoa kunnan ja Erämaan elämyskeskus oy:n välisen rinnealuetta ja sen toimintoja koskevan sopimuksen päättymään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomista seuraavan kuukauden alusta lukien.

Erämaan Elämyskeskus Oy:n korvausvaatimus/sovintoesityspyyntö

Erämaan elämyskeskus on 11.5.2020 lähettänyt kunnalle 2.079.100 euron vahingonkorvausvaateen koskien karavaanialuetta, igluhotellia, Kasari hotellia ja menetettyjä ohjelmapalveluita ja on lisäksi pyytänyt sovintoesitystä 25.5. 2020 mennessä. Kunnanhallitus totesi, että vaatimukset ovat perusteettomia ja että kunnanhallitus on päättänyt irtisanoa rinnealuetta ja sen toimintoja koskevan sopimuksen.

Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Kunnanhallitus mm. merkitsi tiedokseen yksinyrittäjien koronatukeen liittyviä käytännön asioista ja yt-menettelyn tulokset. Lomautukset koskevat pienehköä osaa henkilöstöä, mutta koko henkilöstölle on vahva suositus viikon talkoovapaasta. Myös kevyen liikenteen väylän toteuttamissopimus välillä Kirkonmäki-Murtokangas merkittiin tiedoksi.

Muita asioita

Kunnanhallitus nimesi tiehankkeita varten rakennustoimikunnan ja nimesi puheenjohtajaksi Juha-Pekka Keisalan. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi yhden teollisuustonttivarauksen Yrityslaakson teollisuusalueelta.


 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI