Soinin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 10.10.

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen 10.10 kokouksen päätökset

Soinin kirkonseudun osayleiskaavan muutos ja laajennus

Hyväksyttiin

Yrityslaakson asemakaavan muutos ja laajennus

Hyväksyttiin

Asunnon ostamista koskeva tukihakemukset

Myönnettiin neljälle hakijalle yhteensä 14 400 euroa. Tuen saamisen ehtona on, että hakijan vakituinen kotiosoite on kiinteistöllä 1.1.2020.

Vesitaksojen tarkistus 1.1.2020 alkaen

Hyväksyttiin.

Jätevesitaksojen tarkistus 1.1.2020 alkaen

Hyväksyttiin.

MuoviSampo hankkeen kuntaraha

Kunnanhallitus päättää, että Soini on mukana MuoviSampo-hankkeessa. Toteutuessaan hanke laajentaa MuoviSammon toimintaa laajemmalle alueelle Etelä-Pohjanmaalla, kehittää sen toimintamallia ja digitaalisuutta.

Asunto-osakkeen ostaminen As Oy Soinin Pihlajamäestä

Hyväksyttiin.

Rivitaloalue Pihlajanmäen asuntoalueelle Lauttosen rannalle on saanut lainvoimaisen rakennusluvan ja rakentaminen on lähtemässä käyntiin. Kunta hankkii viiden asunnon rivitalosta 53 m2:n suuruisen kaksion.

Talousarvio 2020

Todettiin talousarviovalmistelun tilanne ja ohjeistettiin jatkovalmistelua varten.

Väliaikainen rahoitus Hautakylän Metsästysseura ry:n hankkeelle

Hyväksyttiin

Soinin Metsästysseura ry:n lahtivaja hankkeen kuntaraha

Hanketta pidettiin hyvänä, mutta hakijaa ohjeistettiin hakemaan rahoitusta leader-hankkeeksi sopivana yhdessä tai useammassa osassa.

Ei hyväksytty.

Suomen Sininen tie ry:n kirjelmä tieasioista

Hyväksyttiin.

Kunnan ja Erämaan Elämyskeskus Oy:n välinen maanvuokrasopimus

Käytiin läpi tilannekatsaus ja ohjeistettiin uuden alueen vuokrasopimuksen jatkovalmistelua. Yrityksen konsulttina toimiva Jorma Leppäniemi oli esittelemässä tilannekatsauksen hallitukselle.

Kunnanjohtajan viran täyttö

Päätettiin valita kaksi henkilöä soveltuvuustesteihin haastattelujen perusteella. Soveltuvuustesteihin valitut henkilöt ovat HTM Johanna Rannanjärvi ja FM Antti Mulari. Tavoitteena on, että kunnanjohtajan virkavaali suoritettaisiin kunnanvaltuuston kokouksessa 11.11.

Etelä-Pohjanmaan Matkailun Oy:n osakassopimus vuosille 2020-21

Hyväksyttiin.

Muut esille tulevat asiat

Päätettiin kiinteistönhuoltoesimiehen valintaprosessin haastatteluryhmä.

Päätettiin selvittää tyhjien vuokra-asuntojen hyödyntämistä paremmin reissu- ja sesonkityövoiman asunnoiksi.

Rinnekoneen leasing -vuokraus

Kunnanhallitus hyväksyi Arctic-Freetech OY:n tarjouksen Prinoth T4S 2006 koneesta hintaan 47 500 euroa. Kone hankitaan 60 kk:n leasing-rahoituksella. Kone korvaa aiemman pois myydyn rinnekoneen.

Hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI