Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 25.3. seuraavaa:

Teknisen toimen ylitykset

Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi ylitysoikeutta tilapalveluun 22 324 euroa, ravitsemuspalveluun 8 375 euroa ja lämpölaitoksen menoihin 19 817 euroa. Tilapalvelun ylitys johtuu pääosin siitä, että eräät investointiosaan varatut määrärahat toteutuivat alle 10.000 euron määräisinä ja siirrettiin siten käyttöpuolelle poistettavaksi kertapoistona. Lisäksi hallien yhtiöittämisiin ei oltu varauduttu määrärahoissa. Yhtiöt maksavat kiinteistöveroa ja se näkyy uutena kuluna yhtiövastikkeissa ja kiinteistövero näkyy toisaalta tulona veroissa.

Vuoden 2018 tilinpäätös

Vuoden 2018 talousarvio laadittiin siten, että 448.374 euron poistojen jälkeen tulos oli 112.952 euroa alijäämäinen. Vuoden aikana tehdyt määrärahamuutokset painoivat alijäämän 206.002 euroon. Lopullinen tulos vuodelta 2018 on 478.317,69 euron poistojen jälkeen kuitenkin 372.626,54 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukainen vuosikate oli 335.422 euroa ja tilinpäätöksen mukainen vuosikate on 850.944,23 euroa. Kokonaisuudessaan vuoden 2018 tulos on 485.578,54 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Huomioitavaa on myös se, että tilinpäätös on pitkälti normaalin toiminnan mukainen eikä siinä ole suuria kertaluonteisia eriä. Keskeistä hyvään tulokseen on perusturvan menojen ennakoitavuus ja käyttömenot olivat muutoinkin tasaisesti arvioituja pienemmät. Soinin kunnalla on nyt taseessa ylijäämiä 2,9 milj. euroa.

Soinin kunnan tulos oli viidettä kertaa ja vuosikate seitsemättä kertaa peräkkäin ylijäämäinen.

Kuusiolinna Terveys Oy:n osakkeiden myyntivaltuus

Koska valtakunnallinen soteuudistus ei toteutunut, niin myöskään aiesopimusta Kuusiolinna Terveys Oy:n myynnistä ja osakkeiden kauppakirjan voimassaolon jatkamista ei tässä vaiheessa jatketa.

Pääomalaina Soinin Vuokratalo Oy:lle

Vuoden 2019 talousarvion rahoitusosassa on varattu 200.000 e Soinin Vuokratalot Oy:n pääomalainaan. Perusteluissa todetaan, että pääomalainasta Soinin Vuokratalot Oy kuittaa Soinin kunnalle vanhoja maksusaatavia 100.000 e ja toinen 100.000 euroa käytetään asuntojen remontoimiseen. Kunnanhallitus hyväksyi lainaa koskevan velkakirjan.

Soinin kunnan ja Ähtärin kaupungin matkailuyhteistyöhanke

Soinin ja Ähtärin matkailuyhteistyön edistämiseksi päätettiin hakea leader-rahoitteista Arpainen -kehittämishanketta Kuudestaan ry:ltä. Hankkeen tavoitteena on luontomatkailun kehittäminen Arpaisten brändin alle, tarinan ja tiedon kerääminen tätä työtä tukemaan ja luontomatkailutuotteiden kehittäminen yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä alueen matkailukohteiden kansallisen ja kansainvälisen tunnettuuden edistäminen digitaalisin välinein. Hanketta on valmisteltu Soinin johdolla toimijoiden kesken yhteistyön syventämiseksi Ähtärin Matkailu Oy:n alla. hankkeen kokonaiskustannus ajalla 1.5.2018-31.12.2019 on 69.760 euroa.

Soinin Sisu ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että vuoden 2019 talousarvion rahoitusosaan varataan lisää 40.000 e käytettäviksi antolainoihin. Mikäli valtuusto lisärahoituksen myöntää, annetaan Soinin Sisu ry:lle 80.000 euron suuruinen koroton tilapäislaina käytettäväksi elämys/kuntoportaiden rakentamisen väliaikaiseen rahoitukseen. Laina maksetaan pois sitten, kun Soinin Sisu ry saa avustuksen maksuun Ely-keskukselta.

Päätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle

Lautakuntien kokoukset merkittiin tiedoksi eikä otto-oikeutta käytetty

Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym

Kunnanhallitus -merkitsi tiedokseen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja korvaa valittajalle määrätyt oikeudenkäyntikulut 300 euroa.

Museon kattoremonttia valmistellaan myönnetyn 8000 euron avustuksen ehtojen mukaisesti.

Todettiin, että ExtremePark -hanke on saanut jatkoajan 31.12.2019 saakka. Hankevetäjänä toimii Kari Laasala.

Lisäksi todettiin, että Vuorenmaan rinneyrittäjyys on ollut haettavana ja merkittiin tiedoksi tähänastiset yhteydenotot.

Etuosto-oikeuden käyttäminen tehdyissä kiinteistökaupoissa ja ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

Oy Kohiwood Ltd:n maanvuokrasopimuksista

Soinin kunta on vuokrannut Oy Kohiwood Ltd:lle Yrityslaakson alueelta 5 eri vuokrasopimuksella ja kolmella eri täydennyksellä 15,8 ha maa-alueita. Lisäksi yhdellä alueella on kunta tehnyt maanvaihtoa ja asfaltointia ja kustannukset peritään Oy Kohiwood Ltd:ltä. Tätä kustannusta on jäljellä tällä hetkellä n.42.000 e.  Nyt kunnanhallitus hyväksyi alueesta yhden vuokrasopimuksen ja samalla mm. sovittiin maanvaihto-/asfaltointikustannusten maksamisesta pois.

Muut asiat

Muissa asioissa keskusteltiin alustavasti liittymisestä ns. 8 tähden sairaalaan ja sairaanhoitopiirin kustannuksista.

JÄTÄ KOMMENTTI