Soinin kunnanhallituksen päätöksiä 19.11. kokouksesta

0

Poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikkojen siirtämiseen Iso-Kokkasenjärvellä

Kunnanhallitus myönsi anotun poikkeamisluvan rantaosayleiskaavasta. Lupa myönnettiin kahden loma-asunnon tontin siirtämiselle pois voimalinjan alta. Kunnanhallitus myös puolitti poikkeuslupamaksun, koska rakennuspaikat kaavassa oli hyväksytty virheellisesti voimalinjan alle vuonna 1999.

Talousarvion toteutuminen 30.9.2018

Talousarvion toteutuminen 30.9.2018 esitetään valtuustolle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämän vuoden tulos on arvioitua parempi.

Eräät määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvioon

Kunnanhallitus esittää valtuustolle määrärahalisäyksiä vuoden 2018 talousarvioon PandaTrail –hankkeen, sotekiinteistöjen kiinteistöarvioinnin, löytöeläinten säilytyksen ja lisäksi 20.000 e sujutussaneerauksen kustannuspaikoille.

Lausunto Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta/muutoksesta

Vaihemaakuntakaava II:n muutokset merkittiin tiedoksi.

Sivistyksen hankekatsaus ja määrärahaesitys

Sivistystoimen määrärahamuutokset esitetään valtuustolle. Muutokset johtuvat pääsoin hankerahoituksella rahoitetuista toiminnoista, joiden kuntaosuudet katetaan nykyisistä määrärahoista.

Toimistosihteerin irtisanoutuminen Hyväksyttiin. Jatkossa koulusihteerin tehtävät liitetään koulukäynninohjaajan tehtäviin.

Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Esitys hyväksyttiin. Mm. yksi varhaiskasvatuksen määräaikainen lastenhoitajan toimi muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi ja puollettiin Isonkyrön kunnan siirtymistä Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

Lisäksi merkittiin tiedoksi liitteenä oleva neuvottelusopimus. Asiakirja liittyy teknisen lautakunnan päätökseen 25.10.2018, jolla tekninen lautakunta on myöntänyt Sulo Vuorenmaalle kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristöluvan. Lupa perustuu Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan 22.4.2015 tekemään päätökseen ja neuvottelusopimus on siellä esitelty, mutta ei ole vielä silloin liitetty päätösasiakirjoihin. Neuvottelusopimus tuodaan teknisen lautakunnan materiaalien liitteeksi, mutta se ei vaikuta itse päätökseen. Neuvottelusopimuksella Sulo Vuorenmaa ja Sari ja Pekka Peura ovat sopineet murskaukseen liittyvistä lisäehdoista.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI