Soinin kunnanhallituksen päätöksiä 4.3.

0
Soinin kunnantalo

Kunnanhallituksen kokous 4.3.2019, päätökset

 Saatavien poistot 2019

Saatavista poistettiin yli kaksi vuotta aiemmin erääntyneitä saatavia n. 7100 e. Perintä kuitenkin jatkuu.

Sivistystoimen saadut hankerahat/erityisavutukset

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi eräitä sivistystoimen määrärahamuutoksia. Muutokset johtuvat pääosin saaduista hankerahoista JOPO-toimintaan, resurssiopettajan palkkaukseen ja tutor-opettajatoimintaan.

Tietoturvapolitiikkaa koskevat ohjeistukset

Kunnanhallitus hyväksyi tietoturvapolitiikkaa koskevat ohjeistukset. Tietoturvan tärkeyttä lisäävät mm. sähköisten palvelujen laajentuminen, tietojärjestelmien etä- ja mobiilikäyttö ja pilvipalvelut. Kaikki kunnan sähköisiä järjestelmiä käyttävät allekirjoittavat tietoturva- ja salassapitosopimuksen.

Sulo Vuorenmaan kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristölupapäätös

Tekninen lautakunta on 25.10.2018 myöntänyt Sulo Vuorenmaalle kivenlouhinnan murskeluvan ja siitä on valitettu hallinto-oikeudelle. Kunnanhallitukselta pyydetään vastinetta asiasta. Hakijan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta todettiin, ettei vastinetta anneta, vaan nykyinen lupaprosessi keskeytetään ja hallitus ohjeisti teknistä lautakuntaa aloittamaan uuden päätöksentekoprosessin.

Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Kokouksen aluksi kunnanhallitus tutustui Soini-seuran uusiin tiloihin ja näyttelyyn Kuninkaantuvalla. Keskusteltiin vireillä olevista hankehakemuksista, joilla haetaan rahoitusta mm. Vuorenmaan alueen kehittämiseen. Soinin Vuokratalot Oy on saanut määräaikaisen luvan asuntorahastolta käyttää osaa asunnoista matkailumajoitukseen.

Ilmoitusasiat

Soinissa järjestetään eduskuntavaalipaneeli perjantaina 22.3. vauvalahjojen jaon yhteydessä. Mukaan on kutsuttu viisi lähialueen ehdokasta.

Muut asiat

10.12.2018   kunnanhallitus on hyväksynyt, että   Kuusiolinna Terveys Oy:n osakkeiden myyntiä koskeva voimaantulopöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään 15.3.2019.  Koska soteuudistusta koskeva valmistelu ja päätöksenteko on vielä kesken, aikaa jatkettiin 15.5.2019 saakka.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI