Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallitus teki kokouksessaan 24.8. seuraavanlaisia päätöksiä.

Talousasioita käsittelyssä

Kunnanhallitus käsitteli talousarvion toteutumista 30.6.2020. Alkuperäinen talousarvio oli n.439.000 e alijäämäinen ja 30.6.2020 tulos on miinuksella n. 129.000 e. Koronavaikutukset verotuloihin ja sotekustannuksiin eivät kuitenkaan vielä näy tuloksessa.  Soinin osuus sotevaltionosuuden lisäyksestä on 256.000 e. Kaiken kaikkiaan taloudessa on todella paljon epävarmuuksia ja tilannetta täytyy seurata tarkasti.

Valtionosuudet putosivat vuosina 2016-19 800.000 e, verotulojen pudotukseksi tänä vuonna on arvioitu 400.000 e ja päälle tulevat lisääntyneet sotekulut. Kunnanhallitus päättikin anoa harkinnanvaraista rahoitusavustusta 500.000 e.

Kimpilamminkankaan tuulivoimayleiskaavan nähtävillä olo jatkuu

Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen kaava-aineisto oli kunnanhallituksen hyväksymiskäsittelyssä kolmannen kerran. Kaava-aineisto oli edelleen puutteellinen ja täydennysten jälkeen sekä tekninen lautakunta että kunnanhallitus käsittelivät asiaa 24.8.2020.

Tarkennetun Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaavan nähtävilläoloa jatketaan valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyydetään tarvittavat lausunnot. Nähtävilläoloaika jatkuu 30 pv siitä lukien, kun uusi hyväksytty aineisto saadaan nähtäville.

Määrärahamuutoksia  ja muita asioita

Sivistystoimi on saanut valtionrahoitusta varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoitukseen 32.800 e. Vuorenmaan investointimäärärahojen käyttötarkoitusta muutetaan niin, että n. 9000 e voidaan käyttää teiden kunnostukseen ja lisäksi viime vuoden investointeihin, jotka olivat kirjautuneet tälle vuodelle. Hautakylän Metsästysseuralle myönnettiin väliaikaista rahoitusta lahti/monitoimivajan rakentamiseen 32.240 e. Osin päätös vaatii antolainamäärärahan lisäämistä. Em. määrärahaesitykset tehtiin valtuustolle.

Risto Rinne

 

 

Kunnanhallitus vahvisti teknisen johtajan viran vaalin. Risto Rinne on aloittanut työnsä 1.8.2020. Kiinteistönhuollon esimiehen tehtäväkohtaista palkkaa tarkistettiin.

 

 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI