Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen 30.11.2020 päätökset

Talous- ja hallintoasioita

Kunnanhallitus esittää talousarvion ja taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi. Talousarviossa 2021 tulos on 564 036,00 euron poistojen jälkeen miinuksella 433 172,00 euroa. Nettoinvestoinnit ovat 471 500 euroa. Talousarvion tarkempi esittely Soinin kunnantalolla ke 2.12.2020 klo 15.00.

Kunnanhallitus keskusteli hallinnon uudistamisesta tehdystä esityksestä. Esityksenä oli, että sivistys- ja tekninen lautakunta lakkautetaan ja näiden päätösvalta siirretään kunnanhallituksen alle 1.6.2021 alkaen. Lakisääteisiä lupa-asioita varten perustetaan lupalautakunta. Valtuuston koko 1.6.2021 alkavalla valtuustokaudella olisi 17.  Lisäksi kunnanhallituksen alla toimisivat vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto. Kunnanhallitus kuitenkin esittää valtuustolle, että valtuuston ja hallituksen kokoonpano säilyisi entisenä ja myös sivistys- ja tekninen lautakunta jatkaisivat, mutta jäsenmäärä lautakunnissa tippuisi viiteen. Hallintosääntö tulee uudistaa siten, että toiminta on joustavaa ja esim. päällekkäisiä käsittelyjä ei tule.

Myös vuoden 2020 talousarvioon esitettiin tarkennuksia, esim. Kuussoten maksuosuuteen 45 695 euroa. Tästä 14 000 euroa indeksitarkistuksista johtuvaa ja loppu on lisälaskua laajasta päivystyksestä.

Kokouksen aluksi kunnanhallitus perehtyi lainojen korkosuojaukseen. Asiaan palataan alkuvuodesta.

Pesolan tuulivoimaosayleiskaava KHO:ssa

Kesällä 2002 Vaasan hallinto-oikeus kumosi Pesolan tuulivoimayleiskaavan ja kunnanhallitus valitti asiasta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Nyt kunnanhallitus antoi lausunnon vastaselityksistä. Vastaselityksessä ja lausunnossa on osioita, jotka ovat luonnonsuojelulain nojalla salassa pidettäviä.

Muuta

Myönnettin 8 000 euroa asunnon ostajan tukea kahdelle asunnon ostajan rakentajalle/ostajalle. Tähän mennessä tukea on myönnetty 43 720 euroa. Tuet maksetaan v. 2021.

Myönnettiin poikkeamislupahakemus Iso-Punsan rannalla vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi.

Soinin Moottorikerholle myönnettin 3 000 euroa tilapäistä rahoitusta hankkeeseen, jolla moottorikerho kunnostaa moottorikelkkareittejä.


 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI