Soinin lääkäritilanteeseen halutaan hakea helpotusta

2
(Arkistokuva)

Kunnanjohtaja Reino Määttä ja hallintojohtaja Hannele Hannula ovat lähestyneet Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaa kirjeellä koskien Soinin lääkäritilannetta.

Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus on pitkään kärsinyt lääkärivajeesta ja Soinin kunnalle tulee  jatkuvasti palautetta siitä, että Soinin terveysasemalla ei ole riittävästi lääkäriresurssia. Vuoden 2014 alusta uuden lain tullessa voimaan pelkona on se, että soinilaiset hakeutuisivat Ähtärin terveysaseman asiakkaiksi, jossa tosin on myös hankala lääkäritilanne. Samoin on jossain keskusteluissa tullut esille, että huono lääkäritilanne aiheuttaisi lisäkustannuksia, koska sairauksia ei havaita ajoissa perusterveydenhuollossa.

Perusturva tulee, yhdessä kunnan kanssa, järjestämään syksyllä 2013 tiedotustilaisuuksia Soinin alueella tähän valintaoikeuteen liittyen ja jakamaan asiasta oikeaa tietoa muun muassa siitä, että valintaoikeus koskee kaikkia terveyspalveluita vuodeksi eteenpäin.

Koko ajan tehdystä rekrytoinnista huolimatta ei Soiniin ole saatu lääkäriä kokopäiväiseen toimintaan. Soinin kunnanhallitus esittää perusturvalautakunnalle, että Soiniin hankitaan ostopalveluna nykyisen lääkäriresurssin lisäksi lääkäripalveluita vähintään 2-3 päiväksi viikossa.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta hyväskyy terveyskeskuksen ylilääkärin ehdotuksen, että Soiniin rekrytoidaan ostopalveluina lääkäri 2-3 päiväksi viikossa aikaisempien lisäksi.

Tiedustelut ostopalvelujen hankkimisesta ovat jo jätetty ainakin Attendo MedOneen, Mediverkkoon, Coronariaan, Puumediin ja Terveyspalvelut Oy:lle.

Soinin vastaanotto pidetään suljettuna 24.6.- 28.7.2013.

2 KOMMENTTIA

  1. Ostopalvelu on kyllä maailmanlopun toimintaa. Juuri on taas uutisoitu kuinka vuokralääkärit tulevat puolet kalliimmiksi kuin tava-työsuhteessa olevat.
    Kyöhän, itsenäisenä pyrkivän, kunnan tulisi keksiä jokin hyvä huokutuslintu lääkärille joka etsii työpaikkaa. Markkinointiin tulisi panostaa.

  2. Hyvä, jos saataisiin kokopäiväinen Lääkäri Soiniin !
    On tärkeätä saada pysymään Lääkäripalvelut ja Neuvola ja muut palvelut lähellä omassa pitäjässä.
    Hyvä Kunnanjohto, kun on ollut tärkeällä asialla. !

JÄTÄ KOMMENTTI