Soinin Naarasnevan mitta-aseman avointen ovien päivä 25.10.

0
Naarasnevan mittausasema

Soinin Naarasnevalle on valmistunut turvetuotannosta vapautuvien suonpohjien metsityksen kokonaisilmastovaikutuksia mittaava asema syksyllä 2021.

Mitta-asema on merkittävä, sillä asiaa ei ole tutkittu yhtä monipuolisilla laitteilla aiemmin. Koska kyse on maailmanlaajuisesti ainutlaatuisesta tutkimusinfrasta, mitta-asemasta kiinnostuneet tahot pääsevät tutustumaan siihen ohjatusti avointen ovien päivänä ma 25.10. klo 12.30–14.30.

Avointen ovien tarkoitus on, että erilaiset sidosryhmät, kuten viranomaiset, päättäjät, tutkijat, yritykset ja kaikki asiasta kiinnostuneet saavat ajankohtaista tietoa turvemaiden metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Asemaa ovat esittelemässä alan johtavat tutkijat, jotka kertovat ilmastonmuutostutkimuksesta.

Markku Kulmala

Paikalla ovat mm. maailman siteeratuimpiin ilmastonmuutostutkijoihin lukeutuva akateemikko Markku Kulmala (paikalla n. klo 13.30 eteenpäin) sekä IPCC:n viimeisintä raporttia kirjoittamassa ollut Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen apulaisprofessori Annalea Lohila. Tutkijat kertovat kasvihuonekaasu- ja vesimittauksista, laitteiden toiminnasta ja säätilan mittauksesta.

 

Annalea Lohila

Avointen ovien päivä vaatii ennakkoilmoittautumiset sähköpostiin kari.laasasenaho@seamk.fi to 14.10. mennessä.Vierailumahdollisuus kannattaa hyödyntää, sillä normaalisti mittauslaitteiden välittömässä läheisyydessä ei saisi oleskella herkkien mittalaitteiden ja kameravalvonnan takia. Siksi tapahtuman ulkopuolisista vierailuista on aina sovittava erikseen.

Avointen ovien päivä vaatii ennakkoilmoittautumiset sähköpostiin kari.laasasenaho@seamk.fi to 14.10. mennessä. Vierailumahdollisuus kannattaa hyödyntää, sillä normaalisti mittauslaitteiden välittömässä läheisyydessä ei saisi oleskella herkkien mittalaitteiden ja kameravalvonnan takia. Siksi tapahtuman ulkopuolisista vierailuista on aina sovittava erikseen.

Tapahtuma on osa Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla järjestettävää TURNEE-hankkeen suoretkeä. Retken järjestää Maa- ja metsätalousministeriön Nappaa hiilestä kiinni -ohjelman rahoittama TURNEE-hanke. TURNEE -hankkeessa tutkitaan rehevien metsäojitettujen soiden ennallistamisen ja suonpohjien metsityksen ilmastovaikutuksia osana Suomen hiilineutraaliustavoitetta 2035.

Järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin esim. mahdollisten koronavirusrajoitteiden takia. Järjestäjät toimivat aluehallintoviranomaisten ja SeAMKin suositusten mukaisesti.
Hankkeessa ovat mukana Helsingin ja Oulun yliopistot, Ilmatieteen laitos ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.


 

JÄTÄ KOMMENTTI