Soinin sivistyslautakunnan päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin sivistyslautakunnan päätöksiä 23.9.2020  

Soinin sivistyslautakunta kokoontui kunnantalolle käsittelemään vuoden 2021 ensimmäistä talousarvioesitystä. Vastuuviranhaltijat esittelivät sektorinsa lautakunnan jäsenten esittäessä tarkentavia kysymyksiä. Talousarvioesitys on tällä hetkellä hieman yli 300 000 euroa suurempi vuoteen 2020 verrattuna. Talousarvioesityksessä on vielä mukana varhaiskasvatusmaksutulot, jotka mahdollisesti vielä poistuvat, mikäli valtuusto on hallituksen kanssa samoilla linjoilla. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle maanantain kokouksessa, että varhaiskasvatusmaksuja ei perittäisi vuodelta 2021, mikäli varhaiskasvatusikäisen lähihuoltaja(t) on Soinissa kirjoilla 31.12.2020.

Sivistyslautakunta esittää merkittäväksi investointiosaan määrärahaa päiväkodin piha-alueen remonttiin, liikuntapuolen investointeihin, koulun parkkipaikan muuttamiseksi toiminta-alueeksi oppilaille, urheilukentän varasto- ja huoltorakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen, sekä lisäksi päiväkodin toimistotilojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Talousarvioesitys on laadittu vuoden 2020 pohjalta, mutta syy menojen kasvuun liittyy osittain talousarvion tekniseen laadintaan. Tähän saakka henkilöstöhallinnon kulut ovat olleet osa yleishallintoa, mutta laaditussa talousarvioesityksessä myös henkilöstöhallinto on vyörytetty kustannuspaikoille henkilöstömäärän suhteessa. Myös yleishallinnosta aiemmin maksetut kuljetuskustannukset siirrettiin sivistystoimeen, joka osaltaan nosti menoerää. Vuodelle 2021 ei ole juurikaan siirtymässä aiemmin saatuja valtionavustuksia, ns. hankerahoja. Korona siirsi joidenkin avustusten käyttöaikaa, mutta uusia avustuseriä ei ole aikaisempien vuosien tapaan laitettu jakoon.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin varhaiskasvatussuunnitelma. Vaikkakin päätös asiakirjasta tehtiin myöhässä, on suunnitelmaa toteutettu vuoden ajan. Sivistyslautakunta antoi kiitosta hyvin laaditulle suunnitelmalle.

Muissa asioissa sovittiin, että kunnan ja Soinin Sisun yhteinen palkitsemistilaisuus järjestetään tiistaina 24.11.2020. Ehdotukset palkittavista tulee toimittaa 26.10.2020 mennessä. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI