Soinin teknisen lautakunnan päätökset 19.5.

0
Soinin kunnantalo

TUKKITIEN RAKENTAMINEN / URAKKATARJOUKSET

 

Tarjouspyynnöt Tukkitien rakentamiseksi Kuninkaanjoen teollisuusalueKarstulantie laitettiin avoimeksi HILMAan 23.4.2020 ja tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 15.5.2020 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui 6 tarjousta.

Tarjoukset avattiin Soinin valtuustosalissa 15.5.2020 klo 12.15 alkaneessa tilaisuudessa, jossa olivat läsnä Sami Sironen, Juha-Pekka Keisala, Johanna Rannanjärvi, Sauli Virtala sekä Tarmo Ojanperä.

Tarjouksista 6 oli hyväksyttäviä, tarjouspyynnön mukaisia.

Tekninen lautakunta

Vt. tekninen johtajan esitys kokouksessa:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Tukkitien maanrakennusurakoitsijaksi valitaan Hernesniemen Maanrakennus Oy:n hintaan 425 200 e + asfaltointi 98 400 e. (hinnat alv 0 %) sillä ehdolla, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahajärjestelyt. Hallintosäännön mukaan yli 250 000 euron urakat hyväksyy kunnanhallitus.

Talousarviossa 2020 Tukkitien rakentamiseen on varattu 400 000 e, josta on jo käytetty maanhankinnan kustannuksiin n. 20 000 e. Maanhankintaa varten määräraha tulee siirtää maanhankinnan kustannuspaikalle, koska maanhankinnasta ei tehdä poistoja. Varsinaiseen rakentamiseen on siten käytettävissä talousarviossa 380 000 e. Urakka asfaltointineen tekee 523 600 e (alv 0 %) ja valvonta-ym. kuluihin tulee varata 10 000 e. Tällöin lisämäärärahan tarve on 153 600 e. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi em. määrärahamuutokset.

Lautakunnan keskusteluissa tuli esille varausputken rakentamisen mahdollisuus ja kustannusten selvittäminen.

Hyväksyttiin.

KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ MT 697 / URAKKATARJOUKSET

Tarjouspyynnöt kevyenliikenteen väylän rakentamiseksi MT 697 varrelle Karstulan suuntaan laitettiin avoimeksi HILMAan 27.4.2020 ja tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 15.5.2020 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui 5 tarjousta.

Tarjoukset avattiin Soinin valtuustosalissa 15.5.2020 klo 12.15 alkaneessa tilaisuudessa, jossa olivat läsnä Sami Sironen, Juha-Pekka Keisala, Johanna Rannanjärvi, Sauli Virtala sekä Tarmo Ojanperä.

Tarjouksista 5 oli hyväksyttäviä, tarjouspyynnön mukaisia.

Tekninen lautakunta

Vt. tekninen johtaja täydensi esitystään kokouksessa:

Tekninen lautakunta valitsee Mt 697 kevyen liikenteen väylän maanrakennusurakoitsijaksi Hernesniemen Maanrakennus Oy:n hintaan 249.500 e (alv 0 %) sillä ehdolla, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahajärjestelyt. Hallintosäännön mukaan alle 250 000 euron urakat hyväksyy tekninen lautakunta.

Talousarviossa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen on varattu 200 000 e. Urakan lisäksi valvonta-ym. kuluihin tulee varata 10 000 e. Tällöin lisämäärärahan tarve on 59 500 e. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että kevyen liikenteen väylän rakentamiseen varataan lisämäärärahaa 59 500 e. Urakkasopimuksen allekirjoittavat kunnan puolesta teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja vt. tekninen johtaja.

Lautakunnan keskusteluissa tuli esille varausputken rakentamisen mahdollisuus ja kustannusten selvittäminen.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI