Soinin teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Lautakunta tutustui ensimmäisen vuosineljänneksen osalta talousarvion toteutumiseen ja totesi sen olevan teknisen toimen osalta hyvällä tasolla.

Lautakunta hyväksyi ravitsemuspuolen esimiehen irtisanoutumisen 1.10.2021 alkaen. Tehtävään siirretään vastaavan suurtalouskokin tehtäviä hoitanut Sirpa Virtanen ja täyttölupaa kunnanhallitukselta anotaan vastaavan suurtalouskokin tehtävien täyttämiseen.

Lautakunta hyväksyi kiinteistöhuollon esimiehen irtisanoutumisen 1.8.2021 alkaen. Aiemmilla tehtäväjärjestelyillä on saatu henkilöstö riittäväksi tämän vuoden ajalle.

Myönnettiin poikkeaminen rantakaavasta ja rakennusjärjestyksestä grillikodan rakentamiseen 5m etäisyydelle rantaviivasta Iiroonjärvellä.

Annettiin lausunto Soinin seurakunnan Lintuharjun hautausmaan laajennuksen osalta. Seurakunnan tulee tarkkailla vähintään neljästi vuodessa pohjaveden korkeutta ja laatua sekä toimittaa tutkimustulokset Soinin vesilaitokselle.

Hyväksyttiin Akonkosken sahan antama puukauppatarjous hintaan 49 132, 17 euroa.

Hyväksyttiin teknisen osaston osio kunnan valmiussuunnitelmasta

Merkittiin tiedoksi sivistys- ja henkilöstöjohtajan, rakennustarkastaja/ympäristösihteerin sekä teknisen johtajan tekemät viranhaltijapäätökset

Tiedoksi merkittävissä asioissa tuotiin lautakunnalle tiedot Soinin Murskaus- ja maansiirto Oy:n maa-ainesluvan käsittelytilanteesta. Hakemuksesta on jätetty muistutuksia ja ennen käsittelyä ja ratkaisua asia vaatii lisäselvityksiä. Lisäksi Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen asioissa 21/0069/2 – 21/0076/2 koskien teknisen lautakunnan myöntämiä rakennuslupien voimassaolon jatkamisia.


 

JÄTÄ KOMMENTTI