Sorsajahti alkaa tiistaina klo 12.00

0
Sorsajahti alkaa tiistaina 20.8. ja perinnetapoja noudatellen paukuttelu saa alkaa aikaisintaan keskipäivällä kello 12.00
Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää heinäsorsia, taveja, heinätaveja, jouhisorsia, lapasorsia, haapanoita, telkkiä, punasotkia, tukkasotkia, nokikanoja. Merihanhien metsästys sen sijaan on poikkeuksellisesti kielletty laajoilla alueilla Suomessa.

Sorsastuskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksesta ja hyvistä metsästäjätavoista: Ammuttava lintu on aina tunnistettava varmasti ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla metsästettäessä tarkoittaa alle 30 metrin matkaa. Noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa.

Järjestöt suosittelevat, että vesilintujen metsästys kohdistettaisiin etupäässä kannankehitykseltään vakaisiin ja runsaslukuisiin lajeihin, kuten sinisorsaan ja telkkään.

Saalismäärä ja lajivalinnat tulee suhteuttaa poikastuottoon ja lintukannan kokoon. Metsästäjä voi edesauttaa tuottoa elinympäristöjä parantamalla. Metsästäjät ovatkin perustaneet ja kunnostaneet vuosikymmenten aikana noin kaksi tuhatta lintukosteikkoa, ja työtä jatketaan edelleen.

– Vähentyneiden lajien metsästämistä pitäisi välttää, vaikka metsästys ei olisikaan pääsyy lajin vähenemiseen. Metsästyskuolleisuuteen on helpompi puuttua kuin muihin tekijöihin, perustelee BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Vuonna 2010 ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman uhanalaisuusarvioinnin mukaan tukkasotka, jouhisorsa, punasotka ja heinätavi on luokiteltu uhanalaisiksi. Hanhista Pohjois-Suomessa pesivä metsähanhikanta on heikentynyt. Metsähanhen metsästystä onkin tänä vuonna rajoitettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Merihanhen metsästys kielletään kokonaan sisämaassa seuraavien kolmen vuoden ajaksi, jotta kanta pääsisi kasvamaan ja levittäytyisi laajemmalle sisämaahan. Kanadanhanhikannat se sijaan kestävät hyvin metsästystä.

Molemmat järjestöt toivovat lintukantojen seurannan ja saalistilastoinnin parantamista.

KATSO METSÄSTYSAJAT 1.8.2013–31.7.2014  TÄSTÄ J-Pnews linkistä!

JÄTÄ KOMMENTTI