Suomi haastaa Googlen ja Applen paikkatieto-osaamisella

0
Joukkoistetusta mobiilidatasta jalostetaan tietotuotteita avoimesti mutta turvallisesti.
Joukkoistetusta mobiilidatasta jalostetaan tietotuotteita avoimesti mutta turvallisesti.
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, entinen Geodeettinen laitos, ja Helsingin yliopisto ovat käynnistäneet kolmivuotisen MyGeoTrust-projektin, joka kerää mobiililaitteiden käyttäjien paikkatietoa joukkoistamalla.

– Google ja Apple hallitsevat noin 96 prosenttia paikkatietomarkkinoista. Monet kuluttajat eivät tiedä, että heidän matkapuhelimensa välittävät paikkatietoja näille yrityksille eivätkä kuluttajat voi mitenkään hallita luovuttamaansa tietoa, kertoo projektipäällikkö Robert Guinness Paikkatietokeskuksesta.

Googlella ja Applella ei ole intressiä avata paikkatietoja muiden yritysten käyttöön, sillä paikkatiedolla on käyttöä monenlaisessa liiketoiminnassa, esimerkkeinä kuljetusala, mainonta, kaupunkisuunnittelu, viihde ja koulutus. Erityisesti pienet ja keskisuuret innovatiiviset yritykset voisivat hyötyä siitä, että ne tietävät ihmisten sijainnista ja mieltymyksistä.

Paikkatietokeskus suunnittelee ja toteuttaa ohjelmointirajapintoja, joiden avulla yritykset ja muut organisaatiot voivat hyödyntää joukkoistetusta paikkatiedosta jalostettuja tietotuotteita niin, että mobiililaitteen käyttäjällä on mahdollisuus kontrolloida, kuka pääsee käsiksi hänen tietoihinsa, missä muodossa ja mihin tarkoituksiin.

Projekti tuottaa kolme sovellusta ja monta ohjelmointirajapintaa

MyGeoTrust-projekti tuottaa ensimmäisessä vaiheessa kolme sovellusta, jotka sekä keräävät joukkoistamalla paikkatietoa että hyödyntävät sitä:

• kuntoilun ja hyvinvoinnin seurantasovellus

• sisätilojen paikannussovellus

• uutis- ja somesovellus.

Myöhemmin ovat vuorossa ohjelmointirajapinnat, joiden avulla organisaatiot voivat hyödyntää joukkoistetusta mobiilidatasta jalostettuja tietotuotteita yksittäisten henkilöiden tuottaman tiedon kuitenkin pysyessä turvassa.

MyGeoTrust-projektin tarkoituksena on seurata muiden vallitsevia oloja haastavien tietoteknisten ratkaisujen jalanjäljissä, esimerkkinä Suomesta kotoisin olevan Linus Torvaldsin kehittämä Linux.

– Aikana, jolloin tietokoneiden käyttöjärjestelmämarkkinoita hallitsivat Microsoft ja Apple, sanoo Robert Guinness, Linux osoitti, että avoimuuden ja yhteistyön periaatteita hyödyntämällä voidaan luoda käyttökelpoisia vaihtoehtoja olemassa oleville suurten yritysten luomille ratkaisuille. MyGeoTrust pyrkii saamaan aikaan vastaavanlaisen murroksen joukkoistetun mobiilidatan nykyisillä markkinoilla.

Edellytyksenä maailmanmitassa ainutlaatuinen osaaminen

Projektissa on erityisesti seuraavien alojen osaamista: geoinformatiikka ja mobiilitekniikka, paikannus ja navigointi, rajapintasuunnittelu, kartografia, hajautetut järjestelmät (erityisesti paikkatietosovellukset), järjestelmien yhteentoimivuus, palvelujen ja liiketoimintamallien kehittäminen ja tietotekniikkalainsäädäntö.

MyGeoTrust-projektin ohjausryhmässä on monipuolista liiketoimintaosaamista. Ohjausryhmään kuuluu jäseniä mm. seuraavista yrityksistä: Microsoft Mobile, HERE (Nokia), Sanoma ja KONE.

Paikkatiedon kerääminen joukkoistamalla ajoittuu elokuuhun.

– Tuolloin etsimme halukkaita osallistumaan tähän rohkeuden, teknisen osaamisen ja avoimuuden projektiin tiedontuottajana, sanoo Robert Guinness.

JÄTÄ KOMMENTTI