Syöpäkipulinja tehostaa kivunhoitoa Suomessa – Uusi palvelu auttaa ja neuvoo potilaita ja hoidon ammattilaisia

0
Vaikeiden syöpäkipujen hoidon tueksi on avattu uusi neuvontapalvelu, Syöpäkipulinja. Se tuo syöpään liittyvän kivun hoidon erityisasiantuntemuksen nykyistä tehokkaammin potilaiden, heidän läheistensä ja terveydenhuoltohenkilöstön saataville.

Syöpäkipulinja toimii puhelinpalveluna maksuttomassa numerossa 0800 19414. Syöpäkipulinjan toiminnan ovat suunnitelleet ja valmistelleet HYKS:n Kipuklinikka, Syöpäjärjestöt ja hankkeen käynnistänyt lääkealan asiantuntijapalveluyritys DRA Consulting Oy.

Syöpäkipulinjalla vastaavat syöpäkivun hoidon kokeneet asiantuntijat. Tarvittaessa he voivat ottaa yhteyden potilasta hoitavaan tahoon ja yhteistyössä hakea ratkaisua kipuongelmaan.

Syöpäkivun hoidossa paljon kehitettävää

Useisiin syöpiin liittyy sairauden loppuvaiheessa kovia kipuja, joiden hoito ei aina onnistu. Syynä ovat esimerkiksi kipulääkitystä katkovat poukkoilevat hoitopolut, alueellinen eriarvoisuus hoidon saatavuudessa ja hoitohenkilökunnan kokemattomuus riittävästä kivunlievityksestä.

– Syövän hoito Suomessa arvioidaan kansainvälisesti korkeatasoiseksi, mutta kivunhoidon on väitetty olevan kehitysmaatasolla. Onko näin? Tutkimus ei tuo tähän vastausta. Käytännön työssä vastaan kuitenkin tulee potilaita, joilla hyvä kivunhoito ei ole toteutunut. Samaa viestiä saan myös esimerkiksi Kipuklinikan henkilökunnalta, Helsingin yliopiston kivuntutukimuksen ja -hoidon professori, HYKS:n Kipuklinikan ylilääkäri Eija Kalso toteaa.

Miksi syöpäkivun hoito ei aina onnistu? Kyseessä on monitahoinen kokonaisuus, jossa hoito voi epäonnistua niin potilaaseen, hoitohenkilöstöön kuin lääkitykseenkin liittyvästä syystä.

-Suurimmalle osalle potilaista saadaa hyvä kivunlievitys yksinkertaisella lääkityksellä. Tämä kuitenkin edellyttää, että potilaan kipuongelma tulee esiin ja hän saa itselleen sopivan lääkityksen. Hyvä hoito edellyttää myös, että joku seuraa kivunhoitoa, nostaa lääkeannosta tarvittaessa ja hoitaa mahdollisia haittavaikutuksia. Hoitopolkujen on toimittava katkeamatta ja potilaan on tiedettävä, mistä saa apu, jos kivut yltyvät. Vaikeasti hoidettavan kivun taustalla on usein myös potilaan ahdistus ja pelko.

Aluksi HUS-alueella, myöhemmin koko maassa

Syöpäkipulinja tarjoaa ensivaiheessa apua ja neuvontaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen potilaille, heidän läheisilleen ja hoitoyksiköiden ammattilaisille. Myöhemmin toiminnan on suunniteltu laajenevan kaikkiin sairaanhoitopiireihin.

Syöpäkipulinja toimii yhteistyössä Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun kanssa.

Neuvontapalvelu on auki numerossa 0800 19414 …. ma klo 10-18, ti-pe klo 10-15, ja sinne tulleet syöpäkipua koskevat yhteydenotot ohjataan HYKS:n Kipuklinikalla toimivaan Syöpäkipulinjaan.

Syöpäkipulinjan toimintaan liittyy Syöpäsäätiön rahoittama tutkimus, joka selvittää konsultoivan puhelinpalvelun mahdollisuuksia syöpäkivun pulmatilanteissa.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI