Talousarvio 2021 – Alajärven talous kääntymässä ylijäämäiseksi! 

0
Alajärven kaupungintalon valtuustosalin puoli Alvar Aallon tien suunnasta (foto: Jukka Ketonen)

Alajärven kaupungin talousarvion laadintaa vuodelle 2021 on sävyttänyt koronaepidemia ja talouden tasapainottaminen. Hallintokunnille on annettu tiukat määräraharaamit ja tuloksia tullaan tarkastelemaan heti vuoden 2021 alusta. Voimakkaiden investointivuosien jälkeen katseet siirtyvät vapaa-ajan palvelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen. 

Käyttötalous 

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa. Toimintatuotot kasvavat noin 271.950 euroa ja toimintakulut laskevat 676.568 euroa. Positiivisena voidaan todeta, että käyttötaloudessa toimintakate on -62,1 M€ laskien 0,9 M€ kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. 

Verotulot laskevat arvioiden mukaan 418 tuhatta euroa (1,4 %), mutta vastaavasti valtionosuudet kasvavat merkittävästi eli 3,6 % (1,3 M€) valtionosuusjärjestelmään kohdistuneitten muutosten vuoksi. Tilikauden tulos vuodelle 2021 on arvioitu 1,521 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. 

Investoinnit 

Vuonna 2021 investoinnit ovat maltillisia verrattuna viime vuosiin. Suurin yksittäinen hanke on kokonaan uuden paloaseman valmistuminen keväällä 2021, jonka kuluvan vuoden kustannukset ovat 2,2 M€. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,9 M€. 

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan noin 820 tuhannella eurolla ja yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä noin 790 tuhatta euroa. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat noin 368 tuhatta euroa. 

Lainakanta 

Alajärven kaupungin lainakanta säilyy vuoden 2020 tasolla noin 27,4 miljoonassa eurossa ja säilyttänee saman tason myös taloussuunnitelmavuosina 2022 ja 2023. Lainamäärän asukasta kohti arvioidaan olevan tulevina vuosina 2021 noin 2.917 eur/as. ja 2022 noin. 2.842 eur/as. sekä 2023 noin 2.818 eur/as. 

 

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen: 

– Parin alijäämäisen tilinpäätösvuoden jälkeen näyttää sille, että vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Myös vuoden 2021 talousarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Suuret investoinnit tullaan saamaan myös päätökseen pelastuslaitoksen uuden aseman valmistuttua kevään 2021 aikana. Huomion arvoista on, että Alajärven lainamäärät ovat selkeästi alle maakunnan ja valtakunnan keskiarvojen. Alajärven omat talouden tasapainottamistoimet sekä valtion ylimääräiset korona-avustukset yhdessä selittävät tapahtunutta käännettä positiiviseen. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin ja miettimään, miten Alajärven asemaa tullaan vahvistamaan alueen seutukaupunki-keskuksena yhteistyössä naapureiden kanssa.

Alajärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu (K-Media/Jukka Ketonen)

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu: 

– Talousarviossa 2021 (ja Ts 2022–2023) on taloutta ja toimintaa rakennettu maltilla ja myönteisellä otteella ja samalla on pyritty huomioimaan Koronatilanteen vaikutuksia ja mukanaan tuomia haasteita. Hyvien palvelujen turvaaminen asukkaille on edelleen tärkeätä ja kaupungin elinvoiman ylläpitäminen myös jatkossa mahdollistaa palvelujen pitämistä omissa käsissä.

Alajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki (K-Media/Jukka Ketonen)

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki: 

– Talousarvio on laadittu tilanteessa, jossa on paljon epävarmuustekijöitä. Keskeisenä tavoitteena on ollut kaupungin talouden säilyttäminen tasapainossa nyt ja myös tulevina vuosina. TA 2021 ja Ts 2022–2023 luovat pohjan kaupungin tarjoamille hyville palveluille ja niiden kehittämiselle. Alajärvi on jo nyt ryhtynyt valmistautumaan tuleviin muutoksiin. SOTE toteutuessaan tuo tarpeita toiminnallisiin muutoksiin ja myös muutoksia organisaatioon. Alajärvellä on hyvät valmiudet mukautua uuteen tilanteeseen. Riittävän vahva kuntatalous on kuitenkin edellytys oman aseman varmistamiseksi. Takana on vuosia, jolloin on tehty isoja investointeja palvelurakenteen vahvistamiseksi. Nyt on aika ottaa täysi hyöty irti investoinneista.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 14.12.2020. 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI