Talvivaaran metallien talteenottolaitos sai luvan jatkaa toimintaansa

0

Talvivaaran metallien rikastustekniikka on biokaasaliuotus, jota käytetään laajalti muiden metallien, erityisesti kuparin ja kullan, erottamiseksi malmista.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Talvivaara Sotkamo Oy:n metallien talteenottolaitos Talvivaaran tehdasalueella saa jatkaa toimintaansa. Tukes määräsi laitoksen toimintakieltoon viikko sitten onnettomuustutkintaryhmän havaintojen perusteella.

Onnettomuustutkintaryhmä määräsi metallien talteenottolaitoksen pysymään suljettuna, kunnes Talvivaara Sotkamo Oy on toimittanut Tukesille riittävät selvitykset siitä, millä toimenpiteillä turvallisuus tehdasalueella varmistetaan. Selvityspyynnössä pyydettiin muun muassa selvittämään, miten varmistetaan rikkivetypitoisuuksien pysyminen raja-arvojen alapuolella, näytteenottajien turvallisuus ja tiedonkulku vaaratilanteissa. Tukes vaati selvitystä erityisesti varastosäiliöiden rikkivetypitoisten poistohöyryjen, eli hönkien, keräyksen toimivuudesta.

Talvivaara Sotkamo Oy toimitti selvitykset tekemistään toimenpiteistä Tukesille 3.–5.4.2012. Selvitysten mukaan nikkelisäilöihin on nyt rakennettu hönkien keruuputkistoja ja rikkivedyn annostelulaitteisto on huollettu.

Tukes tekee Talvivaaraan pääsiäisen jälkeen valvontakäynnin. Valvontakäynnillä tarkastetaan, että muutokset on toteutettu annettujen selvitysten ja Tukesin ehtojen mukaisesti. Tukes tiedottaa valvontakäynnin tuloksista maanantaina 16.4.

Tukesin tutkintaryhmä jatkaa edelleen Talvivaaran tehdasalueella 15.3. tapahtuneen työntekijän kuolemantapauksen tutkintaa.

Tutkintaryhmän raportin on määrä valmistua kesäkuun 2012 loppuun mennessä.

Tukes valvoo vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia sekä kaivosturvallisuutta Suomessa. Tukesilla on myös monia muita tehtäviä.

JÄTÄ KOMMENTTI