Tasapainottamissuunnitelma puree – Alajärvi kirjasi vuodelta 2015 lähes 2 miljoonaa euroa plussaa

1
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen
Alajärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa kaupungin talouden kehityksen jatkuneen edelleen positiiviseen suuntaan. Kaupungin omat palvelutoimialat pysyivät erittäin hyvin talousarvion 2015 mukaisissa määräraharaameissa. Lisäksi talouden tasapainottamistoimet alkavat tuottamaan toivottua tulosta. Plussaa oli myös lainakannan pienentymisen jatkuminen.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivusella on iloista kerrottavaa Alajärven kuntatalouden kehityksestä.

– Alajärven kaupungin talous on saatu oikealle tielle, minkä noin kahden miljoonan euron positiivinen tulos vuodelta 2015 osoittaa. Tulos on jo toista vuotta peräkkäin positiivinen. Tästä suuri kiitos lankeaa Alajärven kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle, jotka ovat vieneet läpi valtuuston syksyllä 2013 hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuosille 2013-2016. Tasapainottamistyö alijäämien kattamiseksi jatkuu vielä kuluvana vuonna. Kestävällä pohjalla oleva kaupungin talous mahdollistaa hyvien ja laadukkaiden palveluiden tuottamisen kaupunkilaisille. Samalla voimme investoida tarpeellisiin kohteisiin myös tulevaisuudessa. Alajärven lainamäärä asukasta kohden on myös selkeästi alle valtakunnan ja maakunnan keskiarvon, eli tälläkin mittarilla mitattuna Alajärven kaupungin talous on hyvällä tasolla, toteaa Koivunen.

.

Alajärven tilinpäätöksen tunnuslukuja:

Käyttötalous

Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 41,6 Me ja edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli 3,1 %. Toimintakulut olivat 99 Me laskien 1,6 %. Merkittävin toimintakulujen lasku oli henkilöstökuluissa n. 1,3 Me. Verotulot olivat vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan 28,5 Me  kasvaen 0,3 %. Valtion-osuudet nousivat 3,9 % edellisestä vuodesta ollen 34,1 Me . Vuoden 2015 vuosikate on 5,0 Me  (3,3 Me v. 2014) eli 502 e/asukas (322 e/asukas). Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 1.928.833,48 e (195.764,38 e  v. 2014) ylijäämäinen.

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuodelle 2015 ovat hyvin maltilliset verrattuna viime vuosien kiivaaseen uudisrakennus- ja peruskorjausrakentamiseen. Vuoden 2015 investointirahoja käytettiin mm. Norpakantien uuden sillan rakentamiseen 217.000 euroa. Hankkeeseen saatiin valtionosuutta 204.600 euroa. Hoiskon koulun pe-ruskorjaukseen käytettiin 456.217 euroa, kaavateihin 502.017 euroa, ulkoilu- ja urheilu-alueisiin n. 70.000 euroa ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin 224.395 euroa, joka sisälsi Hoisko – Luoma-aho siirtoviemärin käynnistyksen 69.190 eurolla. Tulevaisuuden investointikohteina ovat kohta alkava päiväkodin uudisrakennuskohde (1,9 Me), terveyskeskuksen peruskorjaus (4,4 Me) ja uusi monitoimihalli (4,9 Me).

Lainakanta

Viime vuodet ovat investointien osalta olleet maltilliset, joten lainamäärä asukasta kohti on alle maakunnan ja jopa valtakunnan keskiarvon. Kaupungin lainakanta oli 24,1 Me ja lainakanta laski noin 2,2 Me edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2.408 e/asukas (koko maa 2.793 e/asukas ja E-P 3.305 e/asukas).

1 KOMMENTTI

  1. Alajärven valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille täytyy esittää kiitokset hienosta tuloksesta. Voiton tekeminen taloudellisesti haastavissa olosuhteissa on sellainen temppu, jolle on nostettava hattua korkealle. Kun taloudellien tilanne ja talouskuri jatkuu, niin meillä on edellytykset pienentää voimakkaasti lainakantaa. Investoinnit alkavat olla taas mahdollisia parin vuoden kuluttua ja palveluihin voidaan alkaa satsata ehkä jo lähitulevaisuudessa. Talousjohtaja Tapani Kotaselle haluan esittää erityiset onnittelut toteutuneista ja tasapainottavista neuvotteluista, joiden avulla saadaan tilaa myös tulevaisuuden välttämättömille investoinneille.

JÄTÄ KOMMENTTI