Tekeekö Alajärvi historiaa – veroäyriä lasketaan?

0

Alajärven kaupungin tuloveroprosentti v. 2016 on 22,00 %. Koko maan tuloveroprosentti on keskimäärin 19,87 % ja Etelä-Pohjanmaan 21,13 %.  Alajärvellä 0,25% :n pudotuksella ei päästä vielä lähellekään maan keskiarvoa, mutta pienelläkin pudotuksella halutaan luoda uskoa tulevaisuuteen.

Viimeisimmän (1.9.2016) Kuntaliiton julkaiseman veroennustekehikon mukaan Alajärven kaupungin verokertymäksi arvioidaan vuodelle 2017 seuraavaa:

– Tulovero 24.539.000 euroa (muutos vuoden 2016 talousarvioon +1,4 % / 346.000 €)
– Kiinteistövero 2.278.000 euroa (+-0 %) x yhteisövero 2.068.000 euroa (+25,3 % /  418.000 €)
– Verotulot yhteensä 28.884.000 euroa (muutos edellisen vuoden talousarvioon +2,7 % / 764.000 €).
Kuntaliiton alustavien (16.9.2016) ennakkolaskelmien mukaan valtionosuuksien määrän arvioidaan vuonna 2017 olevan 35.465.065 euroa (muutos edellisen vuoden talousarvioon -2,20 % /   796.364 €). Verotuloja ja valtionosuuksia tarkennetaan vuoden 2017 talousarvion teon yhteydessä.
Alajärven kaupungin taseessa oli vuoden 2015 tilinpäätöksen jälkeen alijäämää 1.999.934,66 euroa.

Kuluvan vuoden  välitilinpäätöksen jälkeen kaupungin talouden myönteinen kehittyminen on edelleen jatkunut. Jos kehityskulku on edelleen loppuvuoden suotuisaa, vuoden 2016 tuloksen voidaan arvioida muodostuvan 3,9 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi (TA 2016 1,9 M€). Tämä edellyttää kuitenkin, ettei muun muassa erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja ennustetuissa verotuloissa tule dramaattista muutosta huonompaan.

Vuoden 2017 talousarviot on käsittely lautakunnissa. Yhteistoiminnan päättymisen jälkeen on kaupungin talousjärjestelmät muodostettu uudelleen yhden kaupungin taloustietojen esittämistä varten ja uudistustyö on ollut ajoittain vaativaa. Talousjärjestelmät vaativat kuitenkin vielä lähes päivittäin tarkistuksia ja vuoden 2017 talousarvion laadinta on vielä kesken. Tässä vaiheessa voidaan kuitenkin ennustaa, että tuleva talousarvio on hieman ylijäämäinen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 tuloveroprosentti lasketaan 0,25 %, joten kaupungin tuloveroprosentti olisi siten 21,75.

Perusteluina kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin talouden tasapainottamisen ja taseeseen kertyneiden alijäämien vuoksi kaupungin tuloveroprosenttia on jouduttu viime vuosina korottamaan useasti.

Välitilinpäätöksen 7/2016 perusteella voidaan arvioida, että taseeseen kertyneet alijäämät tulevat todennäköisesti katetuksi tilinpäätöksessä 2016. Valmistelussa olevan talousarvion 2017 perusteella voidaan arvioida lievän positiivisen talouskehityksen jatkuvan. Näin ollen varovainen tuloveroprosentin alentaminen näyttäisi olevan mahdollista ja perusteltua.

Kaupungin valtuusto ottaa kantaa asiaan maanantai-illan (31.10) kokouksessaan.

JÄTÄ KOMMENTTI