Tekniseksi johtajaksi valittu perui tulonsa Soiniin

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallitus pani teknisen johtajan viran uudelleen hakuun kokouksessaan 16.3.

Kurikkalainen insinööri Niko Kujala on ilmoittanut peruvansa tulonsa Soinin tekniseksi johtajaksi. Kunnanhallitus pani viran uudelleen hakuun ja virkaa hoitaa uuteen valintaan saakka nykyinen vs.tekninen johtaja Sami Sironen. Uusi hakuaika päättyy 14.4.

Vastikkeeton alueen käyttöoikeussopimus/Vuorenmaan alamäkiluistelurata

Kunnanhallitus tarkensi kunnan ja Soinin Sisu ry:n välistä Vuorenmaan alamäkiluistelurataa koskevaa käyttöoikeussopimusta. Käyttöoikeussopimus tule voida kirjata käyttöoikeuden pysyvyyden vakuudeksi.

Esteettömästä luontopolusta

Kunnanhallitus päätti jättää Kuudestaan ry:lle esteetöntä luontopolkua koskevan hankehakemuksen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 27.000 e, alv 0. Esteetön luontopolku on tulossa Kaihiharjulle ja sinne tulee kivituhkapolkua 700 m, luiska harjulle, lankkupolkua 120 m, esteetön laituri, inva WCt ym. Keräysvaroja on käytössä 3370 e ja investointiosasta tähän hankkeeseen käytetään max. 5000 e.

Lausuntopyyntö Soinin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle, että Soinin kunnalla ei ole huomauttamista Soinin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista. Muutos poistaa kunnan alueelta kuusi pohjavesialuetta yhdestätoista olemassa olevasta alueesta. Poistettavillaalueilla ei ole ollut tähänkään mennessä osuutta vesihuoltolaitoksen vedenottoon.

Muuta

Kunnanhallitus keskusteli koronavirustilanteesta ja valtioneuvoston juuri antamista ohjeista.

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI