Toimintaympäristön muutos ja henkilöstömäärän väheneminen vaikuttavat poliisityön vaatimuksiin

0
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. (Poliisi)

Toimintaympäristön muutos yhdessä koko tämän vuosikymmenen jatkuneen henkilöstömäärän vähenemisen kanssa ovat vaikuttaneet perustavalla tavalla poliisityön vaatimuksiin.

– Ihmiset odottavat, että palvelumme ovat nopeasti saatavissa, rikoksia estetään ennalta ja ne selvitetään tehokkaasti. Tilastojen valossa palvelumme ovat kuitenkin kokonaisuutena heikentyneet. Toimintavalmiusajat ovat pidentyneet, samoin rikosten tutkinta-ajat.

Näin totesi poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puhuessaan Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella järjestetyssä uusien poliisien valatilaisuudessa 22.11.2019.

 

Enimmäisvasteajat koko maahan

Poliisilla on vuosittain yli miljoona hälytystehtävää, joista kiireellisimpiä noin 70 000. Kaupunkimaisissa kunnissa vasteaika on keskimäärin kymmenen minuuttia, taajaan asutuissa lähes 20 ja maaseutumaisissa lähes 30 minuuttia.

– Kun tilastoja katsotaan vieläkin lähempää, niin erot kasvavat. Helsingissä partio oli viime vuonna paikalla viidessä minuutissa. Savukoskella apua joutui odottamaan reilusti yli tunnin, Kolehmainen totesi.

Suomi näyttäytyy kovin erilaiselta myös tehtävämäärien osalta.

– Helsingissä kiireellisiä tehtäviä oli viime vuonna yli 9 000, Savukoskella neljä. Yksittäisen asiakkaan näkökulmasta määrillä ei ole kuitenkaan merkitystä. Jokaiselle avuntarvitsijalle on tärkeintä saada apua omassa asiassaan, Kolehmainen totesi.

Hallitusohjelmassa linjataan, että poliisille määritellään enimmäisvasteajat koko maassa. Kolehmaisen mukaan poliisi perustaakin työryhmän, joka tekee päättäjille esitykset vasteaikoihin liittyvistä tavoitteista ja voimavaroista.


 

JÄTÄ KOMMENTTI