Tukkitien rakentaminen hyväksyttiin Alajärven kaupunginhallituksessa

0
Uusien tiejärjestelyin ja korjauksin raskas puutavaraliikenne ohjataan kokonaan valtatieltä 16 suoraan sahalle johtavalle Pyhälahdentielle ( Kuvat: JK/K-Media/jpnews.fi)

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.9. Sari Palmu esitti mm. Marjo Vistiahon kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen teki 16.9. kaupunginhallituksen kokouksessa seuraavan päätösesityksen:

”Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon kohtaan Investoinnit / Yleiset alueet / Kaavatiet varataan 125.000 €:n lisämääräraha tukkitien rakentamiseen.
Keitele Group Oy:n tukkilinjan tuleva investointi tarkoittaa tukinkäsittelykapasiteetin kolminkertaistumista ja sitä kautta alueen tulevan ja lähtevän raskaan liikenteen merkittävää kasvua.

Höykkylän kohdalla Pyhälahdentietä ja neljäntien risteystä korjataan. (JK/K-Media)
Kuvat tietyömaalta Keiteleen sahan kohdalta noin kuukausi sitten (JK/K-Media)

Uuden tien rakentaminen on kaupungin näkökulmasta perusteltua Höykkylän kylän ja erityisesti siellä sijaitsevan Alakylän alakoulun liikenneyhteyksien turvallisuuden parantamiseksi. Uuden tien rakentamisen johdosta raskas liikenne ohjautuu enemmän uuden tien kautta tehdasalueelle ja vähentää Höykkylän kylän risteysalueen raskasta liikennettä.”

”Vihreää kultaa” saapuu sahan ”lanssille” päivittäin useita rekkakuormallisia. Luonnollisesti myös valmista sahatavaraa lähtee Keiteleen Alajärven sahalta maailmalle samassa suhteessa (JK/K-Media)

 

JÄTÄ KOMMENTTI