Tulvat heikensivät veden laatua Pohjalaismaakuntien joissa

0
Elokuun "koiranilmat" ovat pitäneet jokivedet heikkolaatuisena (jpnews.fi/arkistokuva)

Elokuun puolen välin runsaat sateet heikensivät vedenlaatua Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joissa. Vesi oli sameaa ja kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet hyvin korkeita. Happamuushaittoja ei sen sijaan havaittu. Sateinen kesä on muutenkin näkynyt jokivesien varsin heikkona vedenlaatuna.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus seurasi elokuussa vedenlaatua Suupohjan rannikolta Vaasan pohjoispuolelle ulottuvalla alueella. Tällä alueella jokien virtaamat olivat poikkeuksellisen suuria. Jokien vesi oli tulvahuipun aikana erittäin sameaa ja kiintoainepitoisuudet erittäin korkeita, esimerkiksi Kyrönjoella pitoisuudet lähes 20-kertaistuivat elokuun alkuun verrattuna. Myös fosforipitoisuudet olivat korkeita. Tulvat kuormittivatkin huomattavasti alueen jokia, jokisuistoja ja edustan merialueita. Happamuushaitoilta kuitenkin vältyttiin. Pahiten tulvat koettelivat alueen eteläosia, Keski-Pohjanmaalla vaikutukset jäivät jonkin verran pienemmiksi.

JÄTÄ KOMMENTTI