Työrauha palautui – Räjähdekeskuksen esikunta ja räjähdealan tehtävät jatkavat Ähtärissä

0
Puolustusvoimien Räjähdekeskus Ähtärissä (jpnews.fi)

Teksti ja kuva: Jouko Siirilä/jpnews.fi

– Selvitykset ovat tuottaneet Puolustusvoimille selvän kuvan nyt siitä, että räjähdetuotanto omana toimintana on niin hioutunutta, että tuotannon ulkoistuksella ei saada aikaa merkittäviä kustannussäästöjä, toteaa logistiikkasektorin johtaja, insinöörieverstiluutnantti Mika Karppinen Pääesikunnasta.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) teki 1. helmikuuta päätöksen, jonka mukaan nykyistä työnjakoa Puolustusvoimien oman tuotannon ja puolustustarvikeyhtiö Nammo Lapua Oy:n välillä ei muuteta, vaan yhteistyötä kehitetään nykyisen työnjaon pohjalta.

Tämä tarkoittaa, että Puolustusvoimat sekä Ähtärissä toimiva Räjähdekeskus ovat saaneet nyt työrauhan kymmenisen vuotta kestäneiden selvitysten jälkeen. Räjähdekeskuksen esikunta sekä räjähdealan tehtävät säilyvät jatkossakin Ähtärissä.

Esikunta olisi siirtynyt Tampereelle

Mikko Savola on kansanedustajakautenaan ehtinyt olla jo useammassa korkean tason luottamustehtävissä, jotka liittyvät Suomen puolustuspolitiikkaan. Sotilasarvossa hän on vääpeli, vaikkakin kuvassa vielä ylikersantti.

Ähtäriläisen kansanedustaja Mikko Savolan (kesk.) mukaan puolustusministeriön tekemässä selvityksessä ja päätösvaihtoehdossa työnjaollinen muutos olisi merkinnyt paitsi räjähdetuotannon lopettamista Ähtärissä myös esikunnan eli Räjähdekeskuksen hallinnon siirtämistä Tampereelle.

– Asiaa selvitettiin myös viime vaalikaudella, jolloin päädyttiin samaan lopputulokseen kuin nyt eli säästöjä ulkoistamisesta suomalaisnorjalaiselle Nammo Lapua Oy:lle ei ollut osoitettavissa. Selvityksiä kuitenkin jatkettiin tällä vaalikaudella mutta tulos oli kulujen osalta suunnille sama.

Mikko Savola iloitsee ministeri Jussi Niinistön päätöksestä ja toivoo, että seuraavalla puolustusministerillä on sama linja. Räjähdekeskuksen tehtävänä on räjähdetuotanto, räjähteiden kunnonvalvonta ja kunnossapito sekä räjähteiden käytöstä poistaminen, hävittäminen ja koetoiminta.

Ähtäriä on Savolan mukaan kehitettävä, ei supistettava.

– Puolustusvoimilla ei ole enää muita toimivia yksikköjä Etelä-Pohjanmaalla. Yhtään yksikköä ei tule enää lakkauttaa maakunnasta, Savola sanoo lujasti.

Ähtärin Inhassa sijaitsevan Räjähdekeskuksen lisäksi maanpuolustusmyönteisessä maakunnassa toimii enää muutaman hengen työllistävä Ilmajoen varasto sekä Lääkintävarikko Ilmajoella. Lentosotakoulu siirtyi Kauhavalta Tikkakoskelle vuonna 2015.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Mikko Savola toimii Puolustusministeriön alaisen, kaikki merkittävät intressiryhmät kattavan Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Vuosina 2013-2016 Savola heilutti nuijaa valtakunnallisen Reserviläisliiton puheenjohtajana.

Selvitykset antaneet selvän kuvan kustannuksista

– Puolustusvoimien selvitykset ovat antaneet puolustusministeriölle kattavat perusteet päätöksenteolle, insinöörieverstiluutnantti Mika Karppinen sanoo. Ministeriön viime viikkoinen päätös antaa Puolustusvoimille selkeät perusteet räjähdetuotannon kehittämisen jatkamiseksi omana toimintana yhteistoiminnassa kumppaneiden kanssa.

Hän korostaa, että 2010-luvulla tehdyt perusteelliset selvitykset ovat olleet erittäin merkityksellisiä myös Puolustusvoimille.

– Niiden myötä meille on syntynyt selkeä kuva siitä, mitä esimerkiksi tuotanto maksaa omana työnä verrattuna tuotannon ja vastuiden ulkoistamiseen yhteistyökumppaneille. Ellei räjähdetuotannolle löydy asiakkaaksi merkittävästi kolmansia osapuolia oman maan puolustustarpeiden lisäksi, mainittavia kustannussäästöjä ei synny ulkoistamalla räjähdetuotanto.

Räjähteiden elinjakso kestää noin 40-50 vuotta, toteaa Karppinen. Vanhentuvien räjähteiden turvallinen hävittämisen jatkumisesta juuri Ähtärissä sekä vuosittaisilla Kittilän Pokan räjäytysleireillä on päätetty jo kahdella aikaisemmilla räjähdetoimintaan liittyneillä selvityskierroksilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Räjähdekeskuksen tehtäviin kuuluu muiden joukko-osastojen tapaan myönteisen maanpuolustushengen ylläpito. Hävittämön johtaja Kai Kujamäki (kesk.) johti viime itsenäisyyspäivänä maanpuolustusjärjestöjen tervehdyskäyntiä talvi- ja jatkosodan sankarien muistomerkille Ähtärin kirkon edustalla. Vasemmalla vartiopäällikkö Jari Haapanen ja oikealla vartioston johtaja Matti Ojala 1. Logistiikkarykmentistä, joka toimii Räjähdekeskuksen kanssa läheisessä yhteistyössä varikkoalueella.

Tilanne jatkuu Räjähdekeskuksen neljällä toimipaikkakunnalla

Nykyisen hallituskauden aikana tapahtuneen yksityistämisselvityksen keskiössä oli halu selvittää räjähteiden valmistustoimintaan, tuoteoikeuksiin ja tuotevastuuseen liittyviä vastuita ja niiden parasta toteutustapaa sekä räjähdetuotannon kustannuksia.

Puolustusministerin 1. helmikuuta antamalla päätöksellä Nammo Lapua Oy:n todetaan nykyiselläänkin olevan Puolustusvoimien tärkeä kumppani ja yhteistyötä voidaan kehittää nykyisellä roolijaolla. Tilanne jatkuu siis entisen kaltaisena niin Ähtärissä kuin siellä toimivan esikunnan alaisilla muillakin paikkakunnilla, Haapajärvellä, Keuruulla ja Niinisalossa. Henkilöstöjärjestöt puolsivat oman tuotantotoiminnan jatkamista.

Nammo Lapua tuottaa jatkossakin erilaisia räjähteiden osia, jotka toimitetaan räjähteitä valmistaville paikkakunnalle.

Vastaehdotuksessa räjähteiden kokoaminenkin eli varsinainen valmistus, tuoteoikeudet ja tuoteturvallisuuteen liittyvät vastuut sekä Haapajärven ja Keuruun tuotantolaitokset olisivat siirtyneet liikkeenluovutuksena Nammo Lapua Oy:lle.

Räjähdekeskuksen varajohtaja, everstiluutnantti Olli Kivimäen mukaan Räjähdekeskuksessa työskentelee noin 150 henkeä neljällä eri paikkakunnalla. Räjähdekeskuksen johtajana on toiminut vuoden 2018 helmikuun alusta everstiluutnantti Esko Pukari.

Räjähdekeskuksen nimi oli vuoteen 2007 Ähtärin Varikko. Ähtäriläisille 1940-luvun alusta lähtien tutulla aidatulla alueella toimii myös 1. Logistiikkarykmentti, jonka tehtävä on vartioida ja hävittää räjähteitä.

 

 

 

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI