UHKASAKKO | Posti joutuu pudottamaan ylihintaisten kirjeittensä kuluttajahintoja!

0
Itella Oyj on ilmoittanut Viestintävirastolle laskevansa yleispalvelutuotteidensa hintoja 1.8. alkaen. Uuden hinnaston mukaan tiettyjen kirjeiden kuluttajahinnat alenevat. Viestintävirasto katsoo, että suunta Itellan hinnoittelussa on oikea, eikä virasto toistaiseksi aseta yhtiölle uhkasakkoa.

Viestintävirasto on aiemmissa päätöksissään velvoittanut Itellaa muuttamaan yleispalvelutuotteidensa hinnoittelun siten, että hinnat ovat postipalvelulain mukaisesti kohtuulliset ja perustuvat todellisiin kustannuksiin.

Mikäli Itella ei olisi alentanut hintojaan, olisi virasto asettanut uhkasakon päätöksensä tehosteeksi. Itellan ilmoittamien muutosten johdosta uhkasakon määräämiseen ei ole toistaiseksi tarvetta.

Viestintävirasto jatkaa Itellan yleispalvelutuotteiden hinnoittelun normaalia valvontaa ja kerää myös uudet tiedot yleispalvelutuotteiden kustannuksista ja määristä. Virasto voi vasta jälkikäteen ottaa kantaa siihen, ovatko 1.8.2010 voimaan tulevat hinnoittelumuutokset riittäviä.

Aikanaan arvioinnissa otetaan huomioon myös hallinto-oikeuden ratkaisut Itellan laskennan ja hinnoittelun periaatteista.

Yleispalvelutuotteiden hintojen perustuttava kustannuksiin

Yleispalvelutuotteiden hintoihin ei saa sisällyttää kustannuksia, jotka eivät aiheudu niiden tuottamisesta.

Postipalvelulain mukaan yleispalvelu käsittää muun muassa enintään kahden kilon painoisten kirjelähetysten ja enintään kymmenen kilon painoisten postipakettien välityspalvelun.

Säänneltyjen palvelujen ohella Itella tarjoaa myös kilpailluilla markkinoilla palveluja, kuten lehtijakelua ja pakettipalveluja.

Yleispalvelutuotteita ja niiden hinnoittelua koskevien säännösten tarkoituksena on kohtuuhintaisten peruspalvelujen varmistaminen kansalaisille.

Viestintävirastolla on postipalvelulaissa säädetty mahdollisuus asettaa uhkasakko päätöstensä tehosteeksi, jos postiyritys rikkoo lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI