Vaasan sairaanhoitopiiri tiedottaa

0
Vaasan keskussairaala

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa varaudutaan myös valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamiseen

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lainsäädäntövalmistelu on käynnissä eduskunnassa. Tarkoituksena on, että kattava uudistuksen lakipaketti tulee voimaan kesällä 2021. Vuonna 2022 käynnistyvän Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä poikkeaa sisällöllisesti kansallisesta sote-uudistuksesta siten, että sen toimintaan ei sisälly pelastustoimen tehtävät, Korsnäsin kunnan sosiaalipalvelut eikä kehitysvammanhuollon erityishuoltopiirien hoitamat erityistehtävät. Lisäksi lainsäädäntö valmistuessaan voi tuoda hyvinvointialueelle 2023 alkaen vielä joitain tehtäviä mm. oppilashuollossa.
Lainsäädäntötyön ja kansallisen uudistuksen etenemistä seurataan tiiviisti. Lakiesitysten vaatimukset otetaan huomioon myös vapaaehtoisen kuntayhtymän valmistelussa. Ohjausryhmä päätti, että Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmää täydennetään siten, että Pohjanmaan pelastuslaitoksen, erityishuoltopiirien Eskoon ja Kårkullan sekä Kruunupyyn kunnan edustajat kutsutaan mukaan valmistelun ohjausryhmään huhtikuusta 2021 lähtien ja voivat täten jo tässä vaiheessa olla puhe- ja läsnäolo oikeudella mukana valmistelussa.

Pohjanmaan hyvinvointialueen viisivuotista palvelustrategiaa valmistellaan

Pohjanmaan hyvinvointialueen uusien yhdistettyjen palveluiden suunnittelussa lähtökohtana on asukkaiden eri elämänvaiheissa tarvitsemat palvelut. Palveluiden kokonaisuuksia suunnitellaan lapsille, nuorille ja perheille, työikäisille sekä ikäihmisille. Nyt laaditaan palvelustrategia. Siinä sovitaan, miten hyvinvointialueen palveluissa otetaan huomioon eri ikäryhmien tarpeet ja kielelliset ja kulttuuriset tarpeet. Palvelustrategiassa sovitaan, miten hyvinvointialueen sisäinen työnjako toimii ja miten yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä muuta asiakasosallisuutta kehitetään.
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kävi alustavaa keskustelua palvelustrategiasta. Tavoitteiden ja toiminnan painopisteiden määrittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota sujuviin lähipalveluihin ja eri ammattiryhmien ja sidosryhmien yhteistyöhön.

Uusia tehtäviä ja päivitetyt pätevyysvaatimukset

Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön rekrytoinnissa käynnistyy huhtikuussa seuraava vaihe, kun keskijohdon ja tiettyjen asiantuntijatehtävien haku käynnistyy. Sisäisenä hakuna toteuttava rekrytointi koskee kuntien ja kuntayhtymien niitä työntekijöitä, jotka tulevat työskentelemään uudessa hyvinvointialueen kuntayhtymässä. Huhtikuun rekrytointikierroksen jälkeen muu henkilökunta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtosopimuksella. Henkilöstön kokonaismäärä tulee olemaan uudessa organisaatiossa noin 7000 henkilöä.
Hyvinvointialueen uudessa organisaatiossa tulee työskentelemään suuri joukko henkilöstöä laajalla kirjolla eri ammattinimikkeitä. Uusille tehtäville on nyt määritelty kelpoisuusvaatimukset, jotka varmistavat, että virkoja ja toimia hoitavilla henkilöillä on riittävä koulutus, työkokemus ja kielitaito tehtävien hoitamiseen. Kuntayhtymän valtuusto käsittelee kelpoisuussäännöt 29.3.
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmä kokoontui tiistaina 23.3. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten, kelpoisuussääntöjen sekä palvelustrategian lisäksi kokouksessa käsiteltiin liikkeenluovutussuunnitelmaa kunnilta kuntayhtymälle.

JÄTÄ KOMMENTTI