Valtatien 19 liikennejärjestelyt Lapualla Koveron ja Honkimäen liittymissä

0
Koveron eritasoliittymä Lapualla on maisemointia vaille valmis (ELY)

Tienrakennustyöt valtatien 19 Koveron liittymässä ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Hankkeen viimeistelytyöt ovat käynnissä ja lopullinen valmistuminen lähenee.

Viimeistelytöistä ovat tällä hetkellä käynnissä maaston muotoilu, viheralueiden rakentaminen, nurmetuksien ja istutuksien sekä kiveysten rakentaminen.

Liikenteelle näkyvimpinä työvaiheina aloitetaan viikolla 25 (juhannusviikko) lopullisten päällystekerrosten rakentaminen, joka käynnistyy pohjan tasaamisella sekä jyrsinnöin että tasausmassalla. Koko hankealue välillä Kovero – Honkimäki saa uuden lopullisen päällystepinnan ja ajoratamaalaukset. Mikäli säät suosivat, päällystystyöt valmistuvat jo juhannuksen jälkeisellä viikolla. Päällystystöitä tehdään pääasiassa öiseen aikaan, jolloin minimoidaan työn liikenteelle aiheuttamaa haittaa.

Hanke valmistuu kokonaisuudessaan heinäkuun loppuun mennessä ja tämän jälkeen valtatien 19 nopeusrajoitus nostetaan suunnitellusti 80 km/h:ssa.

Valtatien 19 järjestelyitä Lapualla rakennuttaa ELY-keskus ja hankkeen pääurakoitsijana toimii Oteran Oy.

Honkimäen eritasoliittymä valtatiellä 19 lähes Koveron vieressä pohjoispuolella on myös valmis (ELY)

 


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI